เกษตรฯตั้งป้อมคุมเข้ม “ทุเรียนอ่อน” หวั่นทำลายตลาดกระทบความเชื่อมั่นผู้บริโภค

เกษตรฯตั้งป้อมคุมเข้ม “ทุเรียนอ่อน” หวั่นทำลายตลาดกระทบความเชื่อมั่นผู้บริโภค

กรมวิชาการเกษตรจัดชุดปฏิบัติการตั้งป้อมตรวจเข้ม “ทุเรียนอ่อน” ในพื้นที่ภาคตะวันออก หวั่นเล็ดลอดสู่ตลาดกระทบความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ทำลายระบบตลาดพัง

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เนื่องจากตลาดต่างประเทศมีความต้องการนำเข้าทุเรียนจากไทยค่อนข้างสูง โดยเฉพาะจีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย ประกอบกับผู้บริโภคภายในประเทศก็มีความต้องการสูงเช่นกัน ส่งผลให้ทุเรียนมีราคาดี เป็นแรงจูงใจให้พ่อค้าที่เหมาซื้อทุเรียนยกสวนและเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเร่งตัดทุเรียนป้อนเข้าสู่ตลาด เพื่อหวังเก็งกำไรในช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยว บางรายตัดทุเรียนที่มีอายุไม่ถึงกำหนดสุกโดยเก็บเกี่ยวที่อายุ 70-80 วัน หรือความแก่ประมาณ 60-70% เมื่อทุเรียนสุกจะไม่หวานมันและรสชาติไม่ดี ซึ่งจะกระทบความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ  ที่สำคัญปัญหาดังกล่าว ยังทำลายภาพลักษณ์และชื่อเสียงทุเรียนไทย และทำลายตลาดส่งออกด้วย ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี (สวพ.6) กรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมกับคณะทำงานชุดเฉพาะกิจตามมาตรการป้องกันผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด จังหวัดตราด ตั้งด่านสกัดทุเรียนอ่อนโดยจัดชุดปฏิบัติการ 2 ชุด สามารถตรวจอายัดทุเรียนอ่อนได้ จำนวน 9 คันรถบรรทุก น้ำหนักประมาณ 30 ตัน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้สั่งการให้ สวพ.6 จัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องตามนโยบายเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ซึ่งมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดมาก

“กรมวิชาการเกษตรได้เพิ่มเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อน โดยมี 3 ภารกิจ คือ 1.สุ่มตัวอย่างตรวจสอบผลผลิตทุเรียนในโรงคัดบรรจุที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ของกรมวิชาการเกษตรก่อนส่งออก 2.ให้บริการตรวจวัดคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรที่ขอนำทุเรียนจากสวนของตนเองมาตรวจวัดคุณภาพหาเปอร์เซ็นต์แป้ง  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นก่อนที่จะตัดทุเรียนส่งจำหน่าย และ3.สุ่มตรวจสอบทุเรียนที่ผู้ค้าปลีกซื้อไปจำหน่ายภายในประเทศ หากพบว่า เป็นทุเรียนอ่อนจะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ขายผลผลิตให้ผู้ค้าปลีก โดยเจ้าหน้าที่ สวพ.6 จะตรวจวัดน้ำหนักแห้งเพื่อนำผลการตรวจสอบไปประกอบในการดำเนินคดีด้วย” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

สำหรับแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนในปีนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตร ระดับจังหวัด ยังคงใช้มาตรการป้องกันและการป้องปรามตามแนวทางที่ดำเนินการในปี 2559 ตามประกาศของจังหวัดตราด เพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบทุเรียนอ่อนซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 โดยเจตนาถือว่ามีความผิดตามมาตรา 271 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังมีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 47 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคหรือประชาชนรายใดซื้อทุเรียนแล้วได้รับทุเรียนอ่อน สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ทุกแห่ง หรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด