ได้เฮ! ส่งออกข้าวไทยกระเตื้อง ตะวันออกกลางเพิ่มนำเข้า เตรียมสต็อกเดือนรอมฎอน

ร.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวไทยเดือนมีนาคม 2560 มีปริมาณ 955,447 ตัน เพิ่มขึ้น 4.4% เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่ลดลง 3.6% เทียบเดือนมีนาคม 2559 โดยมีมูลค่าส่งออก 14,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8% จากเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ แต่ลดลง 6.6% เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน ซึ่งตลาดหลักคือประเทศแถบเอเชีย จีน และแอฟริกา ทำให้ไตรมาสแรกปี 2560 ส่งออกปริมาณรวม 2,693,622 ตัน ลดลง 5.6% มูลค่า 40,260 ล้านบาท ลดลง 8.6% เมื่อเทียบไตรมาสแรกปี 2559 ที่มีการส่งออกปริมาณ 2,851,917 ตัน มูลค่า 44,049 ล้านบาท

ร.ท.เจริญ กล่าวว่า สำหรับเดือนเมษายนนี้ สมาคมฯคาดว่าส่งออกจะมีปริมาณ 800,000-900,000 ตัน เนื่องจากอยู่ในช่วงส่งมอบข้าวขาวทั้งข้าวใหม่และข้าวเก่าให้กับผู้ซื้อในแถบเอเชียและแอฟริกาต่อเนื่อง ขณะที่ข้าวนึ่งส่งไปประเทศในแถบแอฟริกา และข้าวหอมมะลิคุณภาพดีส่งไปสหรัฐฯและ ฮ่องกง ประกอบกับตลาดในตะวันออกกลาง มีความต้องการข้าวเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมไว้ก่อนเข้าสู่ช่วงเดือนรอมฎอนในปลายเดือนพฤษภาคมนี้

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวช่วงนี้ ราคาข้าวของไทยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางการแข็งค่าของเงินบาท ประกอบกับอุปทานข้าวในประเทศมีปริมาณจำกัด ทั้งนี้ เว็บไซต์ www.riceonline.com ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 ระบุ ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ 350 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) อินเดีย 390 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และปากีสถาน 400 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวไทยที่ประกาศโดยสมาคมฯ ณ วันที่ 26 เมษายน 2560 ข้าวขาว 5% ราคา 387 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี)