ทูลกระหม่อมทรงโพสต์ไอจี “ลูกพลับ” ทรงโปรด เผยในหลวงรัชกาลที่ 9 รับสั่ง “หวานกรอบอร่อยที่สุด”

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์อินสตราแกรมส่วนพระองค์ nichax เป็นภาพลูกพลับ พร้อมข้อความดังนี้

“ลูกพลับจากวัดเมตตาและสวนลุงเล็ก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโปรดลูกพลับนี้มาก ได้นำไปถวายทุกปี ท่านรับสั่งว่า “หวานกรอบอร่อยที่สุด”