นักวิจัย มทร.ธัญบุรี วิจัย สกัดคลอโรฟิลล์จากบัวหลวง

ผศ.ดร.ดำรงค์ คงสวัสดิ์ อาจารย์จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สกัดคลอโรฟิลล์จากใบบัวหลวง หวังเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้แก่ใบบัวในอนาคต

คลอโรฟิลล์ สารสีเขียวที่พบในพืชที่มีสีเขียวเป็นส่วนใหญ่และพบมากที่ส่วนของใบนอกจากนี้ยังอาจพบที่ ลำต้น ดอก ผลและรากที่มีสีเขียวนอกจากนี้ยังพบในสาหร่ายทุกชนิดและในแบคทีเรียบางชนิด ในท้องตลาดในปัจจุบันจะพบเห็นคลอโรฟิลล์ทั้งชนิดน้ำและผงออกมาวางขายมากมาย และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพราะเชื่อว่าคลอโรฟิลล์ในพืชที่สกัดออกมาวางขายนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกาย จากการวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่า ร่างกายของคนเราสามารถนำเอาสารคลอโรฟิลล์ ไปเป็นสารตั้งต้นในการสร้างเม็ดเลือด เมื่อร่างกายต้องการ โดยเฉพาะในภาวะที่เกิดความบกพร่องในการสร้างเม็ดเลือดแดง เนื่องจากขาดสารอาหารอย่างเช่นในภาวะโลหิตจาง

เนื่องจากในปัจจุบันมีการสกัดคลอโรฟิลล์ออกมาจำหน่ายและโฆษณาถึงสรรคุณมากมาย หากแต่บางครั้งผู้ขายก็ไม่ได้ระบุให้ผู้บริโภคได้ทราบแน่ชัดว่า คลอโรฟิลล์ที่สกัดออกมาวางขายในท้องตลาดเป็นคลอโรฟิลล์ที่สกัดจากพืชชนิดใด ทำให้บางครั้งอาจเกิดความคลางแคลงใจและความเชื่อถือลดน้อยลง นั่นจึงทำให้ ผศ.ดร.ดำรงค์ ได้เล็งเห็นถึง ประโยชน์ของพืชที่มีอยู่มากมายในประเทศไทยซึ่งก็คือใบบัว และเกิดการวิจัยและคิดค้นจนสามารถสกัดคลอโรฟิลล์จากใบบัวได้เป็นผลสำเร็จ โดยการนำเอาใบบัวหลวงมาสกัดด้วยการหมักแช่ใบบัวหลวงด้วย methanol และpetroleum ether จนได้สารสกัดออกมาจากนั้นนำไปศึกษาและทดลองจนเกิดกระบวนการผลิตเป็นคลอโรฟิลล์ชนิดผงต่อไป

ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายสำคัญในการวิจัยการสกัดคลอโรฟิลล์จากใบบัวหลวงนั้นผู้วิจัยกล่าวว่าเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชที่มรมากมายและหาได้ง่าย อย่างใบบัวหลวง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ได้มากที่สุด ส่วนกรรมวิธีทางการผลิตที่คิดค้นขึ้นผู้วิจัยฝากบอกว่า หากมีผู้สนใจกระบวนการผลิตอย่างจริงจัง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ผู้วิจัยโดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 087-562-6343