วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก นวัตกรรมงานวิจัย

แท็ก: นวัตกรรมงานวิจัย

วช. สนับสนุน “มทร.กรุงเทพ” พัฒนานวัตกรรมผ้าขาวม้าจังหวัดราชบุรี

วช. สนับสนุน “มทร. กรุงเทพ” พัฒนานวัตกรรมผ้าขาวม้า สร้างอัตลักษณ์ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดราชบุรี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จ...

วช. เตรียมจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” รูปแบบใหม่ New Normal ระหว่าง วันที่ 2-6 ส.ค. 63

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ แถลงข่าวการจัดงาน ...

กอ.รมน. จับมือ วช. ประชุมหารือ เรื่องวิจัยนวัตกรรมด้านความมั่นคง

กอ.รมน. ประชุมหารือและเยี่ยมชม วช. ในงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรม ด้านความมั่นคง ภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วช. และ กอ...

วช. จับมือ พม. MOU ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

วช. จับมือ พม. MOU ขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ นำนวัตกรรมเสริมพลังกลุ่มเปราะบางก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตแบบ New Normal ...

กำจัดเชื้อไวรัส ด้วย ‘สารสกัดจากธรรมชาติ Natural Disinfectant’

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ขณะนี้ ยังคงต้องเฝ้าระวังและหามาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสถานที่และบริเวณต่างๆ ที่เป็นจุดเสี่ยงและมีโอก...

กอ.รมน. จับมือ วช. เดินหน้ายกระดับศักยภาพชุมชนด้วยนวัตกรรมงานวิจัย เสริมแกร่งกลุ่มมวลชนทั่วไทย

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มมวลชน ปราชญ์เพื่อความมั่นคง...

กอ.รมน.จับมือ วช. เดินหน้ายกระดับศักยภาพชุมชนทั่วไทยด้วยนวัตกรรมงานวิจัย เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม...

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ร่วมเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มมวลชน ปราชญ์เพื่อความมั่น...

วช. โชว์นวัตกรรมงานวิจัย กลุ่มเกษตรสร้างมูลค่า

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” เป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประด...

กอ.รมน.ร่วม วช. เดินหน้ายกระดับศักยภาพชุมชนทั่วประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ MOU เสริมสร้างความเ...

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มมวลชน ปราชญ์เพื่อความมั่นค...

วช.ชูนวัตกรรมพลิกโฉม “หน่อกะลา” เพิ่มรายได้เกษตรกรเกาะเกร็ด

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว....

เรื่องน่าสนใจ

ศุภรัตน์ นาคบุญนำ เกษตรกรอินทรีย์มือใหม่