เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

แท็ก: มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 และพระราชทานรางวัลเชิดชูเก...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo...

วช. ชู ผลงาน “วิศวกรสังคม” 3 ราชภัฏ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 66

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิศวกรสังคม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยา...

วช. เชิดชูเกียรติคุณ “แม่ไก่” วิทยากรผู้สร้างสรรค์นักวิจัยรุ่นใหม่ ให้เป็นบุคลากรการวิจัยที่มีคุณภาพ...

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ เวที Highlight Stage โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)...

7 นวัตกรรมเด่นใน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงาน มหกรรมงานวิ...

วช. มอบรางวัลเยาวชนสายอุดมศึกษา หนุนนักประดิษฐ์รุ่นใหม่

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศผลทีมสายอุดมศึกษาผู้พิชิตรางวัลในกิจกรรม “การประกวดผลงานนว...

วช. – บพท. – สสว. – มทร. ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยกระดับสู่ชุมชนเข้มแข็ง ในงานมหกรรมวิจัยแห่...

จากการที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ให้นิยาม เศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ Creative Economy ว่า “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานการ...

วช. โชว์ผลงานวิจัย “ระบบสมาร์ทฟาร์มและระบบอัตโนมัติสำหรับการเพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษ”จัดแสดงในงาน Th...

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จั...

วช. ผนึก สวทช. ประกาศ 6 นักวิจัยศักยภาพสูง ปี 65 – 66 รับทุนมุ่งยกระดับประเทศอย่างก้าวกระโดด ในงาน “...

(8 สิงหาคม 2566) วันที่สองของ“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 : Thailand Research Expo 2023” ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างไทยย...

วช. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)และโครงการพัฒนางานวิจัยและนักว...

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้โครงการปริญ...

วช. – กอ.รมน. มอบรางวัล “ชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ในงาน “มหกรร...

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจั...

เรื่องน่าสนใจ