กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดมหกรรมสินค้าสหกรณ์ “Fresh From Farm เนื้อ นม ไข่ ผักผลไม้ พรีเมี่ยม By CO-OP” หวังขยายช่องทางการตลาดสินค้าคุณภาพของสหกรณ์สู่ผู้บริโภค

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ “Fresh From Farm เนื้อ นม ไข่ ผักผลไม้ พรีเมี่ยม By CO-OP” หวังพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนรู้เจรจาธุรกิจขายสินค้า และเชื่อมโยงกับภาคเอกชนในการจัดหาตลาดจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2562 ภายใต้งาน “Fresh From Farm เนื้อ นม ไข่ ผัก ผลไม้พรีเมี่ยม By CO-OP” พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ และผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โถงลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อธิบดีฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้ร่วมกันปรุงอาหารกับ เชฟบอม ชูพงษ์ เชฟอาหารไทยแนวใหม่ในร้านอาหารดาวมิชลินสตาร์ ในเมนู สเต๊กเนื้อแกงคั่วกับข้าวหอมมะลิมากิใบชะพลูกรอบ และพานาคอนต้านมกับเอสพูม่าชาไทย อีกด้วย

สำหรับงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป รวมทั้งมีการเจรจาธุรกิจเพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ทั้งทางด้านการค้าและธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ภาคเอกชน ผู้ส่งออกสินค้าเกษตร และหอการค้า พร้อมทั้งเป็นการช่วยให้ผู้ผลิตได้พบปะผู้บริโภคแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเป็นการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมจากสหกรณ์ผู้ผลิต อาทิ สินค้าปศุสัตว์ เนื้อ นม ไข่ ทั้งนมพาสเจอไรซ์ นม UHT โยเกิร์ต ไอศกรีม นมอัดเม็ด จากสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จังหวัดราชบุรี สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด จังหวัดสระบุรี สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด จังหวัดสระแก้ว ผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุน ซึ่งสหกรณ์ได้มีการแปรรูปโคเนื้อ เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น เนื้อย่าง ไส้กรอก เบอร์เกอร์ และชิ้นส่วนเนื้อโคขุนต่างๆ เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู จากสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด จังหวัดนครปฐม และไข่ไก่สดสะอาดจากฟาร์มสมาชิกสหกรณ์ ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP และได้รับการรับรองสถานที่จำหน่ายไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคจากกรมปศุสัตว์แล้วทุกแห่ง โดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้นำไข่ไก่มาแปรรูปเป็นเต้าหู้ไข่ ลูกรอก ขนมไทย ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง และยังมีสินค้าอื่นๆ อาทิ ข้าวสาร ผักปลอดภัย ผลไม้ภาคใต้ ทั้งมังคุด ลองกอง และสินค้าแปรรูปที่ได้มาตรฐานต่างๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ กิจกรรมตราชั่งหยั่งใจเพื่อรับสินค้ากลับบ้าน และกิจกรรมสินค้านาทีทองลดราคาพิเศษสำหรับผู้บริโภคอีกด้วย

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ภายใต้ชื่องาน “Fresh From Farm เนื้อ นม ไข่ ผักผลไม้ พรีเมี่ยม By CO-OP” ในส่วนภูมิภาคอีก 15 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พะเยา พิษณุโลก เชียงราย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี บุรีรัมย์ หนองคาย มหาสารคาม มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร กาฬสินธุ์ ราชบุรี และยะลา เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพของสหกรณ์ให้เข้าถึงผู้บริโภคในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

บทความก่อนหน้านี้มนัญญา มอบนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งขยายตลาดให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าสหกรณ์-ต้องไม่ขูดรีดสมาชิก
บทความถัดไปลาออกจากราชการทำ “ไร่ทนเหนื่อย” เส้นทางเกษตรธรรมชาติกว่า 20 ปี พลิกดินลูกรังด้วยปุ๋ยปลูกเอง