“จบต้องปริญญาตรี มาทำสวนไม่อายเขาหรอ” คุยกับวิศวกรเกษตร จ.ชายแดนใต้

“จบตั้งปริญญาตรี มาทำสวนไม่อายเขาหรอ แต่ความคิดผมแรก ๆ เลย ในเมื่อพ่อเป็นคนสร้าง แล้วถ้าเราไม่สานต่อ แล้วใครจะมาสานต่อ ในเมื่อพ่อสร้างมาแล้ว เราต้องสานต่อสิ่งที่พ่อทำไว้ นี่คือความคิดที่กลับมาทำ”

คุยกับ นิรัตน์ เพชรเต็ม – เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนคุณภาพ จังหวัดชายแดนใต้ ผู้สานต่อสวนไม้ผลคุณภาพของครอบครัว

https://www.facebook.com/Feedforfuture/videos/360070495215975

#ก้าวใหม่
#สวนผลไม้
#สวนทุเรียนคุณภาพ
#สามจังหวัดชายแดนใต้
#ทุกวิกฤตผ่านได้เพราะคนไทยไม่ท้อไม่ถอย
#เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง
#พอเพียงเพื่อยั่งยืน
#มูลนิธิปิดทองหลังพระ