นักการตลาดหัวใจเกษตร ปลูกผัก ทำสวน เพื่อดูแลแม่และครอบครัว

“เราภูมิใจที่เราทำอาชีพที่แม่เรารัก เพราะแม่เรารักและทำทุกวัน ทุกวันนี้เราก็เริ่มรักอาชีพการเกษตรไปด้วย” พัทธนันท์ พรหมรินทร์ นักการตลาดผันตัวเป็นเกษตรกร ปลูกผัก ทำสวน และดูแลแม่  “เงินหาเมื่อไรก็หาได้ แต่แม่เรามีคนเดียวต้องกลับมาดูแล”

https://www.facebook.com/Feedforfuture/videos/969881743534356

#ก้าวใหม่
#นักการตลาด
#ปลูกผัก #ทำสวน
#เกษตรอินทรีย์
#ระยอง
#ทุกวิกฤตผ่านได้เพราะคนไทยไม่ท้อไม่ถอย
#เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง
#พอเพียงเพื่อยั่งยืน
#มูลนิธิปิดทองหลังพระ