บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ร่วมกับวัดจากแดงบริจาคขวดพลาสติก เพื่อทำชุดป้องกันไวรัส (PPE) สำหรับพระสงฆ์

นายบุญชัย ก่อเกียรติพิทักษ์ (ที่ 3 จากขวา)  ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต และตัวแทนพนักงานจากบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ บริจาคขวดพลาสติกที่ใช้งานแล้วในโรงงานพระประแดงให้แก่วัดจากแดง เพื่อนำไปทำชุดป้องกันไวรัส (PPE) สำหรับพระสงฆ์นำไปใช้ปฎิบัติศาสนกิจในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการเอาใจใส่ต่อสังคม ด้วยการปลูกฝังค่านิยมองค์กรในการคัดแยกขยะ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานในองค์กร ซึ่งทางบริษัท ไทยเซ็นทรัลฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างเสมอมา