นวัตกรรมถุงห่อทุเรียน “Magik Growth” ยกระดับทุเรียนไทยสู่สินค้าพรีเมียร์เจาะตลาดโลก

เอ็มเทค สวทช.เผย นวัตกรรมถุงห่อทุเรียน “Magik Growth” ตอบโจทย์ตลาด ลดต้นทุนเพิ่มรายได้ ผลทุเรียนมีผิวสวยขึ้น เปลือกบาง ได้เนื้อทุเรียนเพิ่มขึ้น ยกระดับทุเรียนไทยสู่สินค้าพรีเมี่ยมเจาะตลาดโลก ปี 65 ตั้งเป้าขยายผลทดสอบในพื้นที่จันทบุรี ชุมพรและชายแดนใต้

เครือมติชนฉลองการดำเนินงานครบ 34 ปี “เทคโนโลยีชาวบ้าน” นิตยสารเกษตรอันดับหนึ่งของเมืองไทย โดยจัดงานสัมมนาเกษตรออนไลน์แห่งปี! “นวัตกรรมทางการเกษตรจากทางเลือกสู่ทางรอด” ซึ่งวันสุดท้ายของการจัดงาน ( 31 ตุลาคม 2564 ) จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ ทุเรียน” ราชาผลไม้ ปลูกยังไงให้ปัง ”  โดย ดร.ณัฐภพ สุวรรณเมฆ  นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. และผศ.ดร.ลำแพน ขวัญพูล ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.ณัฐภพ สุวรรณเมฆ  นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. กล่าวว่า ทุเรียนเป็นพืชส่งออกอันดับ 2 รองจากยางพารา เป็นราชาผลไม้ที่นิยมบริโภคในไทยและตลาดส่งออก โดยเฉพาะ ตลาดจีน ที่มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทุเรียนสดและแช่แข็ง ปัจจุบัน แหล่งปลูกทุเรียนสำคัญของโลกส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอาเซียน ดังนั้นอนาคตการส่งออกของทุเรียนของไทยมีโอกาสเผชิญกับคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของทุเรียนไทยให้มีความยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่แข่งขันกันในเรื่องคุณภาพมากขึ้น

ดร.ณัฐภพ สุวรรณเมฆ

ดร.ณัฐภพ สุวรรณเมฆทุเรียนไทยแม้ขายได้ราคาดี แต่มีต้นทุนการผลิตสูงเช่นกันเพราะเจอปัญหาโรคและแมลงทำลายทุเรียนในระยะพัฒนาผล (60-90 วัน )และมีปัญหากระรอก กัดแทะทำลายทุเรียนในระยะพัฒนาผลจนเกิดความเสียหาย เกษตรกรส่วนใหญ่พยายามแก้ปัญหาโดยฉีดพ่นสารเคมียาฆ่าแมลง ทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น และเกิดปัญหาสุขภาพตามมาปัญหาของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเอ็มเทค สวทชเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้นำองค์ความรู้เรื่องวัสดุศาสตร์โดยพัฒนาสูตรผสมเม็ดพลาสติก (polymer compound) ร่วมกับเทคโนโลยีการขึ้นรูปนอนวูฟเวน นำมาผลิตนวัตกรรมถุงห่อผลไม้นอนวูฟเวน ในชื่อการค้าว่า Magik Growth โดยทดสอบถุงห่อผลไม้ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและระดับภาคสนามเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลวิจัยอย่างเป็นระบบ ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน

นวัตกรรมถุงห่อทุเรียน “Magik Growth” เปรียบเสมือนชุดเกราะป้องกันผลทุเรียนในระยะพัฒนาผล จนถึงเก็บเกี่ยวป้องกันศัตรูพืช อาทิ เพลี้ยแป้ง, หนอนเจาะผล (หนอนรัง) ราดำและกระรอกได้อย่างดี ลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปลอดภัยต่อสุขภาพทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภค ทั้งลดต้นทุนการผลิต นวัตกรรมถุงห่อผลไม้ช่วยให้ผิวทุเรียนสวย มีเปลือกบางลงและมีเนื้อหนาขึ้น ยกระดับคุณภาพสินค้าสู่ตลาดสินค้าพรีเมี่ยม เพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน  เอ็มเทค สวทช ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถุงห่อผลไม้ Magik Growth ให้แก่บริษัทเอกชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเตรียมจำหน่ายสินค้าในช่วงปลายปีนี้  นวัตกรรมถุงห่อผลไม้ สามารถประยุกต์ใช้กับทุเรียน มะม่วง ส้มโอ ขนุน จำปาดะ ฯลฯ  ในปี 2565 เอ็มเทค สวทช วางแผนขยายการทดสอบถุงห่อผลไม้ Magik Growth ในแหล่งผลิตทุเรียนอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี  ชุมพร และพื้นที่ชายแดนใต้  ผู้สนใจนวัตกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่. ดร.ณัฐภพ สุวรรณเมฆ ทีมวิจัยสิ่งทอ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. โทรศัพท์ 0-2564-6500 ต่อ 4464, 4727  และ 096-819-6484

ผศ.ดร. ลำแพน ขวัญพูล

ผศ.ดร. ลำแพน ขวัญพูลด้าน ผศ.ดร. ลำแพน ขวัญพูล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ในระยะแรก  ทีมวิจัย สจล. ได้นำถุงห่อ Magik Growth จำนวน 4 สี (น้ำเงิน ขาว ดำ และแดง) มาทดสอบห่อทุเรียน ของคุณนวลนภา เจริญรวย เกษตรกรชาวสวนทุเรียนใน อ.แกลง จ.ระยอง  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับทุเรียนที่ไม่ได้ห่อ เพื่อจัดเก็บข้อมูลทั้งความชื้น อุณหภูมิตลอดช่วงการห่อ

ผลจากทดสอบพบว่า นวัตกรรมถุงห่อผลไม้ผลิตจาก วัสดุนอนวูฟเวนมีสมบัติให้น้ำและอากาศผ่านเข้าออกได้โดยง่ายและมีสมบัติการคัดเลือกช่วงแสงที่เหมาะสมกับเซลล์รับแสงที่ผิวผลไม้ สามารถสร้างสารสำคัญในผลไม้ทั้งแป้ง น้ำตาล สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆ  โดยถุงห่อทุเรียน Magik Growth สามารถลดสารเคมี ป้องกันกระรอกและหนอนเจาะผลทุเรียน และเพลี้ยแป้ง ราดำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ผิวผลทุเรียนสวย ผลได้น้ำหนักดีและมีปริมาณเนื้อทุเรียนเพิ่มขึ้นด้วย

ผลวิจัยพบว่า ทุเรียนสดที่ไม่ห่อผล มีน้ำหนักเฉลี่ย 3.56 กิโลกรัม เปลือกหนา 1.36 เซนติเมตร และ น้ำหนักในพูทุเรียน 290 กรัม ขณะที่ทุเรียนที่ห่อถุง Magik Growth สีแดง มีประสิทธิภาพดีที่สุด  สามารถเพิ่มขนาดผลทุเรียนเฉลี่ย 4.05 กิโลกรัม  เปลือกหนาแค่ 1.01 เซนติเมตร และมีปริมาณเนื้อของทุเรียนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถึง 379 กรัม

ผศ.ดร. ลำแพน  กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุเรียนที่ห่อด้วยถุง Magik Growth มีความหนาของเปลือกบางลง 30% ทำให้ได้น้ำหนักรวมผลทุเรียน เพิ่มขึ้น 10% มีความแน่นเนื้อมากขึ้น และสีเนื้อเหลืองขึ้น  เมื่อนำมาเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องพบว่า ผลทุเรียนที่ห่อด้วยถุง Magik Growth มีการสุกช้ากว่าผลที่ไม่ได้ห่อประมาณ 2 วัน

สวนนวลนภา

สวนนวลนภานวัตกรรมถุงห่อทุเรียน ช่วยลดต้นทุนจากสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันเพลี้ยแป้ง ราดำ กระรอกและหนอนเจาะผลทุเรียนได้ดี ทำให้ทุเรียนมีผิวผลสวย สวนทุเรียนที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ สามารถยกระดับสินค้าสู่ตลาดสินค้าพรีเมี่ยม ในปีหน้ามีชาวสวนทุเรียนหลายรายสนใจนำถุงห่อทุเรียนไปใช้ในการผลิตทุเรียนในระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น

“ อนาคตทุเรียนต้องแข่งขันที่คุณภาพ-ตลาดนำการผลิตเป็นหลัก เกษตรกรญี่ปุ่นขายผลผลิตได้ครั้งละ 2-3 พันเยน ทุเรียนไทยก็สามารถทำได้ เพียงชาวสวนทุเรียนเปิดใจยอมรับนวัตกรรมใหม่เข้ามาช่วยยกระดับการผลิต เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ยกระดับสินค้าสู่ตลาดสินค้าพรีเมี่ยมในอนาคต ”ผศ.ดร. ลำแพนกล่าวในที่สุด