บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี เดินหน้าโครงการสวนสวยกินได้ มอบแปลงสาธิตและความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเพาะปลูก

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี เดินหน้าโครงการสวนสวยกินได้ มอบแปลงสาธิตและความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเพาะปลูก รวมถึงการใช้ปุ๋ยเคมีให้แก่นักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายมุเนทาเคะ คาวาคิตะ และ นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพนักงานบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ เดินหน้าจัดโครงการสวนสวยกินได้เป็นปีที่ 6 โดยในปีนี้ได้ส่งมอบแปลงสาธิตและปัจจัยทางการเกษตรให้แก่โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) และโรงเรียนวัดบางเดื่อ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งหมด 11 โรงเรียน โอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจากตัวแทนจำหน่ายร้านโรงสี จ.เจริญวัฒนา และร้านพีบี อโกรเทรด เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย โดยวัตถุประสงค์ของโครงการสวนสวยกินได้นั้น เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูก และความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ปุ๋ยเคมี ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ทั้งนี้ บริษัทมุ่งหวังว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำผลผลิตที่ได้ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้กับนักเรียน และสามารถลดรายจ่ายในโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนได้อีกด้วย

Thai Central Chemical Public Company Limited continued the Edible Vegetable Garden Project, provided demonstration plots, educated agricultural knowledge and correct usage of chemical fertilizer for students in Ayutthaya Province.

Mr.Munetake Kawakita and Mr.Somruk Likitcharoenphan – Executive Officer & Senior Vice President and staff of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the leading high-quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under the OX-brand, moving forward to organize the Edible Vegetable Garden Project for the 6th year. This year, TCCC delivered demonstration plots and agricultural equipment to Wat Ban Chung school (Adul Prachawit) and Wat Bang Dua school in Ayutthaya Province, currently, there are 11 schools participating in the project. On this occasion, TCCC was honored by authorized dealers from Jor Charoen Wattana Rice Mill and PB Agrotrade to participate in this activity. The objectives of the Edible Vegetable Garden project are to provide agricultural knowledge and correct usage of chemical fertilizer to primary school students. TCCC hopes that schools participating in the project will be able to use the agriculture products for the benefit of students, including reduce expenses in the school lunch program as well.