“อนุทิน” เปิดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขต 2 พิษณุโลก 22-24 ก.ย.นี้

เริ่มแล้ว “งานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 2” ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และส่งเสริมการใช้กัญชาทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป

ในวันแรกได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “สถานการณ์กัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทย ทางเลือกในอนาคต” โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อสม. และประชาชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

งานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ยังได้จัดขึ้นเพื่อรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องในทุกเขตสุขภาพ ภายหลังจากรัฐบาลปลดกัญชาและกัญชงออกจากบัญชียาเสพติด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา มีการส่งเสริมให้นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่การใช้เพื่อสันทนาการ สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึงกว่า 7 พันล้านบาท กิจกรรมหลักของงานจึงเป็นการเสวนาและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ อาทิ “สถานการณ์กัญชา กัญชง ในประเทศไทย กับโอกาสและความท้าทาย” โดยผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสถาบันกัญชาทางการแพทย์

เขตสุขภาพที่ 2 ประกอบด้วย ตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และสุโขทัย มีการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ในหลากหลายมิติ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รายงานและนำเสนอผ่านการอภิปราย “กัญชาทางการแพทย์สู่นโยบายการปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล” โดยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก การเสวนา “Intoxication & Addict ของพืชกัญชา” โดยโรงพยาบาลจิตเวช และโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น

ในงานยังมีการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ การออกบู๊ธของหน่วยงานราชการ ให้คำแนะนำและปรึกษาการปลูกกัญชาทางการแพทย์ ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผลิต วิจัย กัญชา กัญชง จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้ประกอบการที่สนใจ ร่วมงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก จะจัดไปจนถึงวันเสาร์ที่ 24 กันยายนนี้