ขอเชิญ…ชม ชิม ช็อป !!! สินค้าพรีเมี่ยมในเขตปฏิรูปที่ดิน “ส.ป.ก. และ อ.ต.ก. ร่วมใจ ส่งสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกรและประชาชน”

วันที่ 23-25 ธันวาคม 2565 นี้  ที่ตลาด อ.ต.ก. (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร)

พิธีเปิด วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ชมผ่านหน้าเพจ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

สำหรับสินค้าคุณภาพในเขตปฏิรูปที่ดินที่นำมาจำหน่าย  ในกิจกรรม “ส.ป.ก. และ อ.ต.ก. ร่วมใจ ส่งสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกรและประชาชน”ภายใต้ โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2566 รวม 20 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นผลิตผลและผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ เขตปฏิรูปที่ดิน 13 จังหวัด ได้แก่

 1. วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง

มันหวานบ้านอ่างหิน จังหวัดกาญจนบุรี (เมล่อน/กล้วยหอมทอง/สับปะรด)

 1. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไร่ใหม่สามัคคี จังหวัดกาญจนบุรี  (มันหวานญี่ปุ่น/สับปะรดกวน/ขนมชีสเชค)
 1. วิสาหกิจชุมชนเม็ดมะม่วง

หิมพานต์บ้านเนินดินแดง จังหวัดชลบุรี (เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ/ทอด อัลมอลด์อบเนย มะตูมแห้ง มะตูมเชื่อม เปลือกส้มโอเชื่อม ฟักเชื่อม)

 1. วิสาหกิจชุมชนกาแฟอาราบิกา  อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (กาแฟสด กาแฟอาราบีกาดริฟ)
 1. วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไย  ตำบลวังท่าช้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ลำไยสด ผักสดกล้วย)
 2. วิสาหกิจชุมชนการแปรรูป ตำบลวังท่าช้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร)
 1. วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์เพื่อสังคม จังหวัดยโสธร (ข้าวไรซ์เบอร์รี่/ข้าวซ้อมมือ/ข้าวหอมมะลิ/ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ข้าวเหนียวดำ)
 2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจ ชุมชนบ้านห้วยร่องคำ จังหวัดอำนาจเจริญ (พริกแกง/แปรรูปสมุนไพร/ลูกประคบ)
 1. วิสาหกิจชุมชนจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านทองศิลา จังหวัดอำนาจเจริญ (พริกแกง/แปรรูปสมุนไพร/ลูกประคบ ตะกร้า กระเป๋าสานพลาสติก)
 1. เกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา (ผักออร์แกนิก มาตรฐาน OrganicThailand)
 1. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ จังหวัดลำพูน (สินค้าแปรรููปทางการเกษตรแบบ Freeze Drying)
 2. กลุ่มแปลงใหญ่ส้มแม่สินพัฒนา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ส้มเขียวหวาน ข้าวไรซ์เบอร์รี่)
 3. กลุ่มข้าวไรซ์เบอร์รี่ จังหวัดสุโขทัย (ข้าวไรซ์เบอร์รี่)
 4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เมล่อน มะม่วงน้ำปลาหวาน หมี่กรอบ)
 5. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่หนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์(มะเขือเทศราชินี ผลิตภัณฑ์จากอ้อย)
 6. กลุ่มผู้ผลิตไม้ผลซับเปิบ จังหวัดเพชรบูรณ์(มะขามหวาน)
 7. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำผลไม้ช้างพลังสอง จังหวัดสกลนคร (น้ำฟักข้าว น้ำมะเม่า น้ำตรีผลา   น้ำมะขามป้อม)
 8. วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกตำบลทรายมูล จังหวัดนครนายก(น้ำพริก ขนมสาคูไส้กุ้ง ผักและสินค้าถนอมอาหาร)
 9. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลอง 13 พัฒนา จังหวัดนครนายก(ปลาแปรรูป ปลาส้ม)
 10. สินค้าบาเบ บาย หลิง จากสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก. (เค็ก เบเกอรี่หลากหลาย    ชนิด

นอกจากนี้ ส.ป.ก.ได้จัดแสดงนิทรรศการสินค้าเด่นในเขตปฏิรูปที่ดิน และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากมาย อาทิ กราโนล่า ถั่วตัด กล้วยฮ๊อม ผลิตภัณฑ์ข้าวซอย แกงฮังเล น้ำม้นงาสกัดเย็น น้ำมันรำข้าว โลชั่นสคับผิวจากจมูกข้าว เป็นต้น

ขอเชิญชวน ..ประชาชนและผู้สนใจ  ชม…ชิม…ช็อป สินค้าคุณภาพในเขตปฏิรูปที่ดิน วันที่ 23-25 ธันวาคมนี้ ที่ตลาด อ.ต.ก. หรือผ่านหน้าเพจ ส.ป.ก.!!