กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดงาน “GI Fresh 2 You อัตลักษณ์ ปลอดภัย มั่นใจสินค้าเกษตร”ยกทัพสินค้าสหกรณ์คุณภาพบุกห้างดังกลางกรุง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ ภายใต้ชื่องาน “GI Fresh 2 You อัตลักษณ์ ปลอดภัย มั่นใจสินค้าเกษตร” เข้าถึงสินค้าสหกรณ์ที่มีคุณภาพ สด ใหม่ และปลอดภัย ที่มาจากพี่น้องเกษตรกรตัวจริงกว่า 50 บูธ กระตุ้นการจับจ่าย และสร้างรายได้ให้เกษตรกร พบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น G ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2566 นี้

พร้อมเลือกชมผลิตภัณฑ์และสินค้าของสหกรณ์ที่นำมาจำหน่ายแบบลดราคา และโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นซื้อสินค้าครบ 300 บาท รับคูปองส่วนลด 50 บาท จำกัด วันละ 100 ใบ และร่วมตอบแบบสอบถามภายในงาน ก็จะได้รับส่วนลดอีก 50 บาท จำกัดวันละ 100 คน เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ เชื่อมโยงธุรกิจ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะติดต่อเจรจาธุรกิจกับผู้ผลิตที่มาร่วมกิจกรรมตลอดการจัดงานนี้ด้วยเช่นกัน

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ “GI Fresh 2 You อัตลักษณ์ ปลอดภัย มั่นใจสินค้าเกษตร” จัดขึ้นเพื่อจำหน่ายสินค้า และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรผู้ผลิตให้เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการภาคเอกชน นักธุรกิจ ประชาชน และผู้บริโภคทั่วไป รวมถึงเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนกับเครือข่ายสหกรณ์ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ประชาชนและผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งการจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ จะเน้นจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและมีอัตลักษณ์จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งมีตัวแทนเกษตรกรผู้ผลิตนำสินค้ามาจำหน่ายภายในงาน กว่า 50 ร้านค้า

“กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดงานนี้ขึ้นเพื่อที่จะเปิดตลาดสินค้าอัตลักษณ์สินค้าปลอดภัยของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ที่กรมฯ ได้เข้าไปส่งเสริมรวมทั้งหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้ร่วมกันทำงานบูรณาการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าปลอดภัยและสินค้าอัตลักษณ์ เพื่อให้มีแหล่งจําหน่ายสินค้า มีการอบรมเรื่องการจัดขายออนไลน์ให้กับสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรจะทําให้สามารถเปิดตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ได้ พวกพืชผักปลอดภัยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าจากภาคเหนือ เนื้อโคขุน เนื้อสุกรแปรรูป เนื้อปลา สินค้าประมงต่าง ๆ ผลไม้ มาจากหลากหลายพื้นที่ ลองกอง มังคุดร้อยปี ทุเรียนจากปราจีนบุรี ทุเรียนจากศรีสะเกษ เงาะ GI ของจังหวัดน่าน ลูกอาจจะไม่ใหญ่ แต่กรอบ ร่อน แห้ง จะแตกต่างจากที่อื่น นอกจากนี้แล้วยังมีผ้าที่ผลิตจากท้องถิ่นแต่ละจังหวัด เช่น สุรินทร์ แพร่ มุกดาหารที่ได้นํามาจําหน่าย ซึ่งจากที่ดูบรรยากาศตั้งแต่เปิดจำหน่ายสินค้าบางชนิดได้ขายหมดไปแล้ว และได้แจ้งให้แต่ละสหกรณ์นําสินค้ามาเติมทุกวัน ดังนั้น มั่นใจได้ว่าในงานจะมีสินค้ามาจําหน่ายตลอดทั้งงาน ในระยะเวลา 5 วันที่จัดงาน ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าจากท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศไทยมาชิมมาเลือกซื้อเลือกใช้ของที่ผลิตจากพี่น้องเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ” นายวิศิษฐ์ กล่าว

ภายในงานมีสินค้าหลากหลายชนิดให้เลือกซื้ออีกมากมาย ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นข้าวชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลา ทุ่งสัมฤทธิ์ ข้าวปะกาอำปึล ข้าวเจ้าเนียงกวง ข้าวผสม 5 สายพันธุ์จากจังหวัดสุรินทร์ ข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อนจากจังหวัดลำปาง ข้าวไร่ดอกข่าจากพังงา รวมทั้งผักผลไม้จากภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ทุเรียนภูเขาไฟจากศรีสะเกษ ทุเรียนหมอนทองจากจังหวัดปราจีนบุรี มังคุด 100 ปีของดีเมืองชุมพร กล้วยหอมทองจากจังหวัดเพชรบุรีมะพร้าวน้ำหอมจากจังหวัดราชบุรี ลำไยสด และผลิตภัณฑ์จากลำไย จากจังหวัดลำพูน เงาะทุ่งช้าง จากจังหวัดน่าน ลิ้นจี่จักรพรรดิ มะม่วงแฟนซี พริกหวาน 3 สี จากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด ผักสลัด ผักใบต่าง ๆ จากสหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด เนื้อโคขุนคุณภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค เช่น สันสะโพก เนื้อโคขุนย่างเสียบไม้ แหนมเนื้อ จากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร อาหารทะเลแปรรูปต่าง ๆ จากชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด นมโคคุณภาพและผลิตภัณฑ์จากนมโค จากสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์

กาแฟอาราบิก้าจากสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ไข่ไก่คุณภาพจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด จังหวัดอ่างทอง ผลิตภัณฑ์ผ้าซึ่งเป็นอัตลักษณ์จากภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ผ้าซิ่นตีนแดงจากจังหวัดบุรีรัมย์ ผ้าหม้อฮ่อมจากแพร่ ผ้าย้อมครามจากสกลนคร ผ้าบาติกจากกระบี่ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่น ขนมหวานพื้นบ้าน (หม้อแกง ฝอยทอง) จากเพชรบุรี

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีก 4 หน่วยงาน มาร่วมจัดบูธแสดงสินค้า ทั้งกรมปศุสัตว์ เป็นสินค้าหมูย่างเมืองตรัง สินค้านมพาสเจอร์ไรส์ออแกนิค โยเกิร์ต กรีกโยเกิร์ต (บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด) ซึ่งส่งเสริมการการเลี้ยงโคนม สู่การเลี้ยงแบบออร์แกนิค สร้างผลิตภัณฑ์สินค้าออร์แกนิค และการตื่นตัวเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน กรมประมง (มาณิการ์ฟาร์มปูนา) เป็นสินค้าน้ำพริกปูนา หลนปูนา มันปูย่างที่ผลิต จากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และผลิตภัณฑ์แปรรูปได้รับมาตรฐาน Fisherman Shop ของกรมประมง สินค้าทุเรียน เงาะ มังคุด ส้มโชกุน ลองกอง จากชุมพร (วิสาหกิจชุมชนเจริญผลพัฒนาชุมพร) จังหวัดชุมพร ของกรมส่งเสริมการเกษตร และผลิตผ้าฝ้าย (ร้อยไหมพันฝ้าย) จากกรมหม่อนไหมอีกด้วย