จัดใหญ่ สัมมนาแห่งปี!! เทคโนโลยีชาวบ้าน จับมือกรมการค้าภายใน เปิดเส้นทางตลาดผลไม้ พิชิตช่องทางการค้าส่งออก เกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร พลาดไม่ได้

กรุงเทพฯ – เทคโนโลยีชาวบ้าน ในเครือบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนา “ปูพรมผลไม้ไทย ไร้พรมแดน” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร มองเห็นแนวทางการแก้ปัญหาอย่างทะลุปรุโปร่ง และเตรียมพร้อมสำหรับการการผลักดันผลไม้ไทยให้มีตัวเลขการส่งออกเป็นไปในทิศทางที่ดี เป็นการลดผลกระทบต่อราคาขายของเกษตรกรลงอีกทาง โดยกำหนดจัดงาน มีขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารหนังสือพิมพ์ข่าวสด เวลา 13.00-16.00 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2566

ในงานสัมมนา จัดให้มีการบรรยายพิเศษ โดยนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในหัวข้อ “ปูพรมผลไม้ไทย ไร้พรมแดน” เป็นการชี้ให้เห็นถึงเป้าการส่งออกผลไม้สด การแปรรูปไปยังคู่ค้าทั่วโลก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2565 ด้วยมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 2566 เชิงรุก และอีกหลายช่องทาง ที่จะช่วยให้การส่งออกผลไม้ไทย ไร้พรมแดน

และเพื่อให้การสร้างฐานการผลิตอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน อันเป็นผลไปถึงการรับซื้อผลผลิตของประเทศเพื่อบ้าน จำเป็นต้องทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้ส่งออกให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และพร้อมปรับตัวไปกับบทบาทของภาครัฐและเอกชนในการส่งออก จึงจัดให้มีวงสัมมนา ในหัวข้อ “ปูพรมมาตรฐานการผลิตให้ปัง” โดยวิทยากรผู้ชำนาญการและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ คุณเพ็ญระพี ทองอินทร์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา กรมส่งเสริมการเกษตร คุณอรทัย เอื้อตระกูล อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการนำเข้าส่งออกสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต กรมวิชาการเกษตร และดร.สิฐิภูมิ์ ธนฤทธิพร คณะอนุกรรมการ การค้าชายแดนและข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ในช่วงท้ายของเวทีสัมมนา นำเกษตรกรตัวจริง ที่เติบโตจากสวนผลไม้เล็กๆ ขยับขยายช่องทางการตลาดด้วยตัวเอง จนเติบโตเป็นธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ “ผลิตไม้ผลอย่างไร ให้ติดลมบน” โดยคุณณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน จากเด็กส่งมะพร้าวสู่เถ้าแก่ร้อยล้าน สร้างแบรนด์มะพร้าวน้ำหอมส่งออก NC COCONUT จังหวัดราชบุรี คุณเสาวณี วิเลปะนะ เกษตรกรทำสวนกล้วยหอมทอง 2,000 ไร่ ผู้ส่งกล้วยหอมรายใหญ่เข้าเซเว่น วันละ 15 ตัน จังหวัดปทุมธานี และคุณวราภรณ์ มงคลแพทย์ พลิกโฉมสวนมะม่วง 250 ไร่ เติมองค์ความรู้ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทำฟาร์มช้อปและฟาร์มทัวร์ จังหวัดนครราชสีมา

เวทีสัมมนาแห่งปี ที่พลาดไม่ได้ “ปูพรมผลไม้ไทย ไร้พรมแดน” จะจัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารหนังสือพิมพ์ข่าวสด จตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาฟรี ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3rBJvRM 100 ท่านแรกที่ลงทะเบียนร่วมงาน รับหน่อกล้วยหอมทองเพาะเนื้อเยื่อ หรือหน่อกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องเพาะเนื้อเยื่อ จากแล็บทิชชูคัลเจอร์ ที่ได้มาตรฐานกลับบ้านฟรี