รถเข็นมีประโยชน์ทางการเกษตรมากกว่าที่คิด ใช้ทำงานอะไรได้บ้าง

“รถเข็น” อุปกรณ์ทุ่นแรงในการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี ซึ่งส่วนใหญ่ภาพจำเวลาใช้งานจะเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า การขนส่งสินค้า งานก่อสร้าง เป็นหลัก แต่จริงๆ แล้วสำหรับภาคการเกษตรก็สามารถใช้รถเข็นอเนกประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์ได้ไม่แพ้กัน ช่วยเพิ่มความสะดวกต่อเกษตรกรและทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น เหนื่อยน้อยลงกว่าเดิม

ประโยชน์ของรถเข็นในงานเกษตรมากกว่าที่คิด

1. ขนเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร

ในการทำเกษตรจะต้องมีเครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจอบ เสียม ช้อนปลูก พรวน คราด บัวรดน้ำ เคียว กรรไกรตัดกิ่ง รวมไปถึงอุปกรณ์การเกษตรที่มีน้ำหนักมาก เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่นยา การใช้รถเข็นเหล็กที่แข็งแรง รองรับน้ำหนักได้เยอะ จะช่วยทุนแรง ประหยัดเวลา และเพิ่มความสะดวกในการทำงาน

2. ขนผลผลิตการเก็บเกี่ยว

ถือเป็นประโยชน์อันดับต้นๆ ของรถเข็นอเนกประสงค์ในการใช้งานด้านเกษตรกรรมคงไม่ผิดเท่าไหร่นัก เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนำไปใส่รถเข็นจะช่วยลดระยะเวลาการขนย้าย ลดความเหนื่อยล้า ผลผลิตถูกจัดเก็บเป็นที่ทางชัดเจน ลดความเสียหายก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการคัดแยกหรือนำไปพักในจุดพักต่อไป

3. ขนดิน ปุ๋ย ถังน้ำ สำหรับการเกษตร

พื้นที่แปลงเกษตรยิ่งมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ การใช้รถเข็นเพื่อขนดิน ปุ๋ย หรือแม้แต่ถังใส่น้ำเพื่อนำไปใช้งานก็จะสะดวกกว่าเดิม ใส่ของได้เยอะ เทดิน โรยปุ๋ย รดน้ำตามเส้นทางตั้งแต่จุดเริ่มไปจนถึงท้ายสวนท้ายไร่ โดยไม่ต้องเหนื่อยเดินไป-กลับเพื่อหยิบหรือเติมใส่หลายๆ เที่ยว

4. ใช้สำหรับการเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มสัตว์

ไม่ใช่แค่การเกษตรในด้านพืชผลเท่านั้น แต่รถเข็นอเนกประสงค์ยังมีประโยชน์กับภาคการเลี้ยงสัตว์อีกด้วย เกษตรกรสามารถขนอาหารสัตว์ ฟางเลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ ไปให้สัตว์ในฟาร์มได้ในคราวเดียว สะดวก รวดเร็ว ลดเวลาในการทำงานลงได้อย่างมาก

5. ใช้กับอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตและการขนส่งสินค้า

ประโยชน์ข้อสุดท้ายคุณสามารถใส่วัตถุดิบที่ได้จากพืชผักหรือสัตว์เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมการแปรรูป เมื่อทำตามกระบวนการเรียบร้อยก็ใช้รถเข็นบรรทุกผลผลิตต่างๆ ในการขนส่งสินค้าไปยังรถขนส่งเพื่อสร้างรายได้ต่อไป สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์การทำงานอย่างแท้จริง

จะเห็นว่ารถเข็นยังมีประโยชน์ในภาคเกษตรกรรมอยู่เยอะมาก ไม่ว่าคุณจะทำอยู่ในหมวดหมู่ใดก็ตาม ดังนั้น การเลือกรถเข็นอเนกประสงค์ที่มีประสิทธิภาพ แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน และเลือกลักษณะ ขนาด การรองรับน้ำหนักให้เหมาะกับสิ่งที่ใช้ประจำย่อมช่วยทุ่นแรง ลดความเหนื่อยล้า มีเวลาว่างมากขึ้น อีกทั้งผลผลิตที่ได้ก็จะมีคุณภาพดีตามไปด้วย ใครที่ยังมองข้ามอยู่ลองซื้อเอาไว้ใช้งานกันเลย