ททท. จัดงาน มหัศจรรย์ผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี The Magic of Thai Fabric

ททท. จัดงาน มหัศจรรย์ผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี (The Magic of Thai Fabric) เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์และนิยมไปทั่วโลก และเพื่อสัมผัสความสวยงาม/ความมหัศจรรย์ของผ้าไทย ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานชมการแสดงแฟชั่นโชว์ (เฉพาะวันที่ 19 ส.ค. ตั้งแต่เวลา 19.00 น.) จาก 5 ดีไซเนอร์ชั้นนำ ได้แก่ Theatre : ผ้าทอลาวครั่ง จ.สุพรรณบุรี, Vatanika : ผ้าทอมือหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ, Anchavika : ผ้าทอหมื่นศรี จ.ตรัง, Disya : ผ้าทอสันกำแพง และ Kanapot : ผ้าย้อมคราม จ.สกลนคร

ร่วมด้วยดีไซเนอร์รุ่นใหม่จาก 5 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาลัยกรุงเทพ : ผ้ากาบบัว จ.อุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ผ้าไหมบ้านครัว กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา : ผ้าไหมชุมพรเขาทะลุ จ.ชุมพร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ผ้าขิด จ.มหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ผ้าจกแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

และชมนิทรรศการแสดงผ้าไทยจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย ร่วมกับ นิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางผ้าไทย พร้อมเลือกซื้อผ้าไทยจากชุมชนผู้ผลิตโดยตรง (มีทั้งในวันที่ 19 และ 20 ส.ค. ตั้งแต่เวลา 10.00 น.) งานนี้เข้าชมฟรี