เชิญร่วมงานครบรอบ “ยนต์ผลดี 74 ปี แห่งประสบการณ์”

เชิญร่วมงานครบรอบยนต์ผลดี 74 ปี แห่งประสบการณ์ องค์ประกอบสู่ความสำเร็จในการเป็นผู้ผลิตเครื่องสีข้าวแบรนด์ไทยอันดับหนึ่ง กับภารกิจนานัปการ อันเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมข้าวไทย

เปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าว หรือโรงเรียนโรงสีแห่งแรกของประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด จ.นครสวรรค์ ฉลองครบรอบ 74 ปี และจับมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ใช้เทคโนโลยี UTD RF ทำหมันมอด ปราศจากสารเคมีกำจัดมอดที่ก่อมะเร็งตกค้างอยู่ในข้าวสาร ยกระดับข้าวไทยให้เป็นข้าวที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในแบรนด์ข้าวตราพลังนาด้วยแนวทางวิสาหกิจเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 26 .. 67 ที่บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด จ.นครสวรรค์ ได้จัดพิธีเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าว โดย พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ดร.วิสูตร จิตสุทธิภากร ประธานกรรมการ บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับนายประสงค์ หล้าอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รศ. ดร. ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ ดร. กานต์ จิตสุทธิภากร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นอย่างยิ่ง

รายการ เกษตรช่อง 5 พัฒนาชุมชน วันอาทิตย์ 3 มี.. 67

รับชมย้อนหลัง ทางเพจ

https://www.facebook.com/share/v/5eZ17evEguBraBHD/?mibextid=oFDknk

รับชมย้อนหลัง ทางยูทูป

https://youtu.be/cW1XfOGc0C4?feature=shared

รู้จัก บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด

https://www.yontpholdee.com/

โอกาสนี้ พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชม บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด ที่ได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมข้าว ที่มีมาอย่างยาวนาน มาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แก่วงการข้าวไทย นั่นคือ การก่อตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าว หรือโรงเรียนโรงสีแห่งแรกของประเทศไทยขึ้น และให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนำนวัตกรรมใหม่เข้ามาพัฒนาธุรกิจโรงสีข้าว ด้วยการใช้เทคโนโลยี UTD RF ในการทำหมันมอดในข้าวสาร ทดแทนการรมยาฆ่ามอด ซึ่งถือเป็นการช่วยยกระดับการผลิตข้าวไทยให้เป็นข้าวที่ปลอดภัย ปราศจากสารเคมีกำจัดมอดที่ก่อมะเร็ง จนเกิดเป็นแบรนด์ข้าวตราพลังนาด้วยแนวทางวิสาหกิจเพื่อสังคมและชุมชน ผมขอชื่นชมจากใจจริง และขอเป็นกำลังใจให้ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด ในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อเกษตรกรและชุมชน เช่นนี้ตลอดไปครับ

ในส่วน ดร.วิสูตร จิตสุทธิภากร ประธานกรรมการ บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด กล่าวว่า ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าว หรือโรงเรียนโรงสีจัดตั้งโดย บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรสีข้าวและอุปกรณ์โรงสีข้าว มาตั้งแต่ปี พ..2493 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาเครื่องจักรสีข้าวโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจโรงสีข้าวให้ทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยความรู้และประสบการณ์ ที่มีมานาน 74 ปี ในด้านการสีแปรรูปข้าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันเทคโนโลยีการสีแปรรูปข้าว มีเครื่องจักรและนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความจำเป็นที่ต้องมีแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในการส่งเสริมขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการโรงสี รวมถึงผู้ที่สนใจ จึงได้สร้างหลักสูตรการบริหารจัดการโรงสีข้าวทันสมัยสำหรับผู้บริหารโรงสีข้าวเป็นแห่งแรกของประเทศไทยขึ้นมา

ทางด้าน ดร. กานต์ จิตสุทธิภากร ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนั้น มีการดำเนินการสีข้าวสารจำหน่ายในตราพลังนาเพื่อเป็นต้นแบบในธุรกิจโรงสีข้าวในแนวทางวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้วยการแบ่งผลกำไรที่ได้จากการสีข้าวมาพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิก ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกข้าวด้วยวิธีการเปียกสลับแห้ง ไม่เผาฟาง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุทำให้โลกร้อน นอกจากนี้ข้าวพลังนาทุกเมล็ดจะผ่านกระบวนการกำจัดมอด ด้วยเทคโนโลยี UTD RF เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้าวสารมีความปลอดภัยกับผู้บริโภค ปลอดจากสารเคมีตกค้าง 100% และมุ่งหวังให้เป็นตัวอย่างของโรงสีข้าวที่สามารถดำเนินธุรกิจพร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันครับ 

นอกจากนี้ยังมีการจัดแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือการสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าวระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และบริษัท ยนต์ผลดี จำกัดโดยดร.กานต์ จิตสุทธิภากร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด ในโอกาสครบรอบ 74 ปีนี้ด้วย

โดย รศ.ดร.ปิติวัฒน์ กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มีทั้งสิ้น 5 ข้อ ประกอบด้วย 1.ร่วมกันดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี UTD RF รวมถึงงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่วมวิจัยพัฒนาระบบกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานเชิงพาณิชย์ของโรงสีข้าวขนาดใหญ่ ในการขยายกำลังการผลิตการกำจัดแมลงด้วยเทคโนโลยี UTD RF จากเดิม 1 ตัน/ชั่วโมง/ยูนิต เป็น 3-5 ตัน/ชั่วโมง/ยูนิต เป็นต้น  2. ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ  ให้แก่ผู้ประกอบการโรงสี วิสาหกิจชุมชน และผู้บริโภค  3. ร่วมกันดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งจากแหล่งทุนภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าว รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี UTD RF ให้เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง และ 5.ร่วมกันแลกเปลี่ยนการใช้ทรัพยากร บุคลากร เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ และโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้าน ดร.กานต์ กล่าวปิดท้ายว่า บริษัทฯ ได้ลงนามถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยี เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ UTD RF (Uniform Thermal Distribution Radio Frequency) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ในตรา ไบโอคิว (BiO-Q) ตั้งแต่ปี 2560 เทคโนโลยี UTD RF นี้สามารถใช้กำจัดมอดและไข่มอดได้อย่างสมบูรณ์ในเมล็ดข้าวสาร ปัจจุบันเครื่องไบโอคิวได้รับการพัฒนารูปแบบเครื่องจักรให้มีความเหมาะสมในการใช้งานในโรงสีข้าว และได้นำไปผ่านการทดสอบความปลอดภัยด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สวทช. (PTEC) รวมถึงผ่านการขึ้นบัญชีนวัตกรรมของสำนักงบประมาณ และร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.3127-2563 ส่งผลให้ข้าวสารบรรจุถุงมีคุณภาพดี ปราศจากมอดจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเรื่องความสะอาด ปราศจากสารเคมีกำจัดมอดที่ก่อมะเร็งตกค้างอยู่ในข้าวสาร

ผู้สนใจเข้ารับการอบรมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (โรงเรียนโรงสี) ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครรุ่นที่ 7 อบรมวันที่ 26-28 เมษายน พ.. 2567 (มีค่าใช้จ่าย) 

สนใจสมัครอบรม กดลิงค์

https://forms.gle/7JbWBExnK5GZbAfJ9 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ยนต์ ผลดี จำกัด https://www.yontpholdee.com/

ติดตามรับชมบรรยากาศสุดประทับใจ ได้ในรายการเกษตรช่อง 5 พัฒนาชุมชนรายการสาระความรู้ด้านการเกษตร งานด้านอาสา สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด สนับสนุนโดย ปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพ จากบริษัทเครือประวิทย์กรุ๊ป ด้วยความปรารถนาดียิ่ง จากบริษัท ยนต์ผลดี จำกัด และ แบรนด์ข้าวตราพลังนาข้าวสารปลอดยารมมอด ด้วยวิธีการ UTD RF (ทำหมันมอด) ของเกษตรกรนครสวรรค์

ติดต่อประสานงานได้ที่ ผู้ดูแลรายการเกษตรช่อง 5 พัฒนาชุมชนอาจารย์ ดร. เกวลิน ศรีจันทร์ และ รศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ (อาจารย์แมว) ผู้อำนวยการ ศูนย์หนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกรมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ อีเมล์ [email protected]