ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ร่วมกับโครงการเหลือ-มอบของให้เด็กด้อยโอกาส

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกับโครงการเหลือขอ ส่งมอบของบริจาคให้เด็กด้อยโอกาสในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

นายพชระ วรรธนวินิจ (ที่ 3 จากขวา) เจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท และงานกฎหมาย พร้อมตัวแทนพนักงาน บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัวคันไถ ร่วมกับโครงการเหลือขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ อาทิ เสื้อผ้า หนังสือ ตุ๊กตา อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ โดยสิ่งของบริจาคจะถูกนำไปขายเพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในมูลนิธิ กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจเอาใจใส่ต่อสังคม ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างเสมอมา

Thai Central Chemical Public Company Limited participated in the Leuua-Kor Project and donated items to underprivileged children under the Baan Nokkamin Foundation

Mr. Photchara Wattanawinij (3rd right), Executive Officer, Corporate Secretary & Legal, and the staff of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the leading high-quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under the OX-brand, joined the Leuua-Kor Project under the Baan Nokkamin Foundation and donated items such as clothes, books, dolls, stationery, etc., which will be sold as scholarships for underprivileged children at the foundation. This activity is part of the mission to care for society, which TCCC has always emphasized.