ฝรั่งสตรอเบอรี่

ผลไม่ใหญ่ คล้ายฝรั่งขี้นกบ้านเรา

นำเข้ามาจาก 2 ประเทศ ด้วยกัน

จากประเทศบราซิล เนื้อสีอมเหลือง รสชาติออกเปรี้ยว

จากชิลี เนื้อสีแดงสตรอเบอรี่ มีกลิ่นสตรอเบอรี่ รสชาติอมเปรี้ยว

เจ้าของผู้นำเข้ามา บอกว่า เหมาะปลูกประดับ แต่เจ้าของเดิมคือบราซิลและชิลี มีแปรรูปหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกัน

         เจ้าของ : คุณนิรันดร์ชัย เกษบึงกาฬ อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 7 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทร. 081-790-1924