ลอรีอัล เปิดรับสมัครสตรีผู้ขาดโอกาส เข้าร่วมฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโครงการหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่น 2 เพื่อสนับสนุนโอกาสในการสร้างอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับผู้ขาดโอกาสอายุระหว่าง 18-35 ปี เพื่อฝึกอาชีพช่างผมฟรีในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สถาบันนักออกแบบทรงผมเรืองฤทธิ์ สยามสแควร์ ซ. 11 ผู้สมัครต้องเป็นสตรีผู้ขาดโอกาสหรือเป็นผู้ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจากภาครัฐ และต้องสามารถเข้าฝึกอบรม 6 วัน ต่อสัปดาห์ ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. รวมระยะเวลา 4 เดือน เปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 วันนี้ถึงวันที่ 6 พ.ย. นี้ สนใจสมัครและสัมภาษณ์ได้ที่ 063 329 9464, 064 424 9291 ไลน์ ไอดี: BTBL2017