ประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เชิญเที่ยวงานวันเกษตรปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 11-20 พฤษภาคม 2561

ทุเรียนปราจีน (Durian Prachin) หมายถีง ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว พันธุ์หมอนทอง พันธุ์ชะนี พันธุ์กระดุมและพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆ ที่มีเนื้อแห้ง หนา เส้นใยน้อย หวานมัน ซึ่งปลูกในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ และอำเภอนาดี ของจังหวัดปราจีนบุรี

นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันการทำเกษตรทางด้านไม้ผลของเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรีนั้น ได้มีการรวมกันเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อช่วยในการต่อรองในเรื่องของราคาสินค้าในการทำตลาดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ทุเรียนปราจีนบุรียังได้เป็นทุเรียนปราจีน GI ที่เป็นสินค้าเฉพาะในจังหวัดปราจีนบุรี

“เหตุบ่งชี้ที่ทุเรียนปราจีนGI เกิดจากลักษณะหลายๆ อย่างประกอบเข้าด้วยกัน จึงทำให้ผลไม้ปราจีนบุรีมีคุณภาพดี เนื่องจากดินและปริมาณน้ำฝนมีปริมาณเหมาะสม อีกทั้งเกษตรกรดูแลแบบประณีต จึงทำให้ผลผลิตที่ออกมาสามารถสร้างราคาและมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ จึงทำให้มีผลบ่งชี้เป็นเอกลักษณ์เป็นสินค้า GI” นายประยงค์ กล่าว

ทั้งนี้ในด้านของการทำตลาดนั้น นายประยงค์ กล่าวว่า ทางเกษตรกรได้มีการทำตลาดโดยให้ลูกค้าได้มีส่วนรวมในการปลูกทุเรียน โดยมาทำการสั่งจองทุเรียนจากต้นได้โดยตรง และมีกิจกรรมให้ร่วมกับชาวสวน คือ การผสมเกสรให้ทุเรียนติดผลผลิตออกมา ทางเจ้าของสวนก็จะทำการรายงานการติดผลและการแก่ของทุกเรียนเป้นระยะในช่องทางไลน์ จึงทำให้ลูกค้าที่สั่งจองสามาถรู้ความเคลื่อนไหวได้อยู่ตลอดเวลา

ดังนั้นเพื่อแสดงถึงศักยภาพและความก้าวหน้าของการเกษตรภายในจังหวัดปราจีนบุรี ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงได้มีการจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรีทุกปี โดยในปี 2561 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-20 พฤษภาคม 2561 โดยมีกิจกรรมการประกวดขนาดผลไม้ ผลไม้คุณภาพและหน่อไม้ไผ่ตง และกิ่งพันธุ์ไม้ผล และกิจกรรมแข่งขันกินผลไม้ที่สร้างสีสันให้กับงานมากมาย พร้อมทั้งมีการออกร้านกล้าพันธุ์ไม้ต่างๆ ผู้ที่สนใจก็สามารถเข้ารวมกิจกรรมและหาซื้อสินค้าทางการเกษตรได้ภายในงาน

กำหนดการจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ปี 2561 (ครั้งที่ 54)
วันที่ 11 -20 พฤษภาคม 2561
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
หน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี (หลังเก่า)

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
08.00 น. -ตลาดนัดจำหน่ายผลผลิตการเกษตรและสินค้าทั่วไป
08.30 – 10.30 น. -รับสมัครการประกวดขนาดของผลผลิตทางการเกษตร
11.00 – 12.00 น. – ตัดสินการประกวดขนาดของผลผลิตทางการเกษตร
19.30 น. – การแสดงมหรสพต่าง ๆ

วันเสารืที่ 12 พฤษภาคม 2561
08.00 น. – ตลาดนัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าทั่วไป
08.30 – 10.30 น. – รับสมัครการประกวดผลไม้คุณภาพ และหน่อไม้ไผ่ตง
11.00 – 12.00 น. – ตัดสินการประกวดผลไม้คุณภาพ และหน่อไม้ไผ่ตง
16.30 น. – คณะกรรมการจัดงาน ผู้มีเกียรติและเกษตรกร พร้อมกัน ณ บริเวณพิธีเปิดงาน
17.00 น. – ประธานเปิดงาน เดินทางถึงบริเวณพิธีเปิดงาน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
-ประธานวางพานพุ่ม สักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
-ประธานกล่าวเปิดงาน และทาพิธีเปิดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ประจาปี 2561
– มอบรางวัลการประกวดขนาดของผลผลิตทางการเกษตร ผลไม้คุณภาพและหน่อไม้ไผ่ตง
– ประธานเยี่ยมชมตลาดนัดผลไม้ พันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
19.30 น. – การแสดงมหรสพต่าง ๆ

วันอาทติย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561
08.00 น. – ตลาดนัดจาหน่ายผลผลิตการเกษตรและสินค้าทั่วไป
14.00 – 14.30 น. -รับสมัครการแข่งขันกินผลไม้
14.30 น. – แข่งขันกินผลไม้
15.00 น. -ตัดสินและมอบรางวัลการแข่งขันกินผลไม้
19.30 น. – การแสดงมหรสพต่าง ๆ

วันจันทร์ที่ 14 – วันศุกรืที่ 18 พฤษภาคม 2561
08.00 น. – ตลาดนัดจาหน่ายผลผลิตการเกษตรและสินค้าทั่วไป
19.30 น. – การแสดงมหรสพต่าง ๆ

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561
08.00 น. – ตลาดนัดจาหน่ายผลผลิตการเกษตรและสินค้าทั่วไป
08.30 – 10.30 น. – รับสมัครการประกวดกิ่งพันธุ์ไม้ผล
11.00 – 12.00 น. – ตัดสินการประกวดกิ่งพันธุ์ไม้ผล และมอบรางวัลการประกวดกิ่งพันธุ์ไม้ผล
19.30 น. – การแสดงมหรสพต่าง ๆ

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561
08.00 น. – ตลาดนัดจาหน่ายผลผลิตการเกษตรและสินค้าทั่วไป
14.00 – 14.30 น. -รับสมัครการแข่งขันกินผลไม้
14.30 น. – แข่งขันกินผลไม้
15.00 น. -ตัดสินและมอบรางวัลการแข่งขันกินผลไม้
19.30 น. – การแสดงมหรสพต่าง ๆ