“อบต.จำป่าหวาย” เปิดสนามมวย สร้างนักชกเยาวชน-ป้องกันยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำป่าหวาย ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็น อบต.ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 มีที่ทำการตั้งอยู่ เลขที่ 221 หมู่ที่ 1 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา มีพื้นที่ 163 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 101,875 ไร่ แบ่งเขตปกครองเป็น 13 หมู่บ้าน 2,834 ครัวเรือน โดยหมู่บ้านที่ตั้งล่าสุด คือ หมู่ที่ 13 บ้านใหม่ริมบึง ปัจจุบันมีการบริหารงานภายใต้ความรับผิดชอบของทีมบริหารที่มี สัจจพจน์ บุญเมือง เป็นนายก อบต. ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ชุมชนน่าอยู่ เด่นการท่องเที่ยวและกีฬา น้อมนำพาเศรษฐกิจพอเพียง”

จากหนึ่งในวิสัยทัศน์การบริหารที่เน้นเรื่องการกีฬา เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชน เพื่อให้คนกลุ่มดังกล่าวใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งมีเป้าหมายเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด ล่าสุด อบต.จึงส่งเสริมกิจกรรมชกมวยขึ้น

สมเกียรติ ภาระจำ รองนายก อบต.จำป่าหวาย กล่าวว่า ที่ผ่านมา อบต.ได้ส่งเสริมเด็กเยาวชนฝึกซ้อมชกมวย พร้อมทั้งตั้งสนามมวยเล็กๆ อยู่ข้างสำนักงาน อบต. ถึงปัจจุบันเปิดให้บริการมากว่า 3 ปีแล้ว มีนักชกประมาณ 20 คน เป็นเยาวชนในพื้นที่ ตำบลจำป่าหวาย ทั้งหมด ซึ่งไม่ได้มาซ้อมชกมวยเป็นประจำ เนื่องจากบางคนชกได้ระยะหนึ่งแล้วต้องไปเรียน แต่ใช้เวลาว่างมาชกมวยเพื่อออกกำลังกาย ขณะที่มีนักชกที่ขึ้นชกตลอดไม่ถึง 20 คน ส่วนใหญ่มาฝึกซ้อมในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุด โดยนักชกที่มาฝึกซ้อมอายุน้อยที่สุด 11 ปี แม้สนามมวยจะมีขนาดเล็กเนื่องจาก อบต.มีงบประมาณน้อยจึงไม่มีศักยภาพขยายพื้นที่ได้ แต่มีเด็ก เยาวชนมาชกมวยออกกำลังกายตลอดเวลา

นักชกเยาวชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโอกาสขึ้นชกในพื้นที่ เนื่องจากจังหวัดพะเยาไม่มีสนามมวยใหญ่ที่สามารถจัดการแข่งขันชกมวยหรือประลองฝีมือของนักชกได้ทุกเดือน ภายหลังจากสนามมวยสุวรรณเภรี ของ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าเพื่อการกุศล ปิดไปตั้งแต่ปี 2559 ก็ไม่มีสนามให้นักชกในจังหวัดพะเยาได้ขึ้นชกเพื่อประลองฝีมือ ต้องนำไปชกที่จังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้นักชกได้พัฒนาทักษะฝีมือการชกของตนเองอย่างต่อเนื่อง หากจะจัดขึ้นเองก็ไม่มีงบประมาณ เพราะการจัดการแข่งขันชกมวยครั้งหนึ่ง ต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 40,000 บาท

“แม้การชกมวยจะเป็นกีฬาที่ดูเหมือนจะเป็นความเจ็บปวด แต่ด้านบวกมีมากมาย เช่น เป็นการออกกำลังสร้างความเข้มแข็งให้ร่างกายทุกส่วน ทำให้นักชกมีน้ำใจนักกีฬา เด็ก เยาวชนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ เป็นกีฬาต่อต้านยาเสพติดได้เป็นอย่างดี ฝากรัฐบาลและราชการขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของกีฬามวยไทย โดยให้การสนับสนุนเพื่อเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและมีสุขภาพที่แข็งแรง” รองนายก อบต.จำป่าหวายกล่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก สายอรุณ ปินะดวง