วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก กรมวิชาการเกษตร

แท็ก: กรมวิชาการเกษตร

ปลูกพืชแหนแดง ลดต้นทุนผลิตอาหารสัตว์

ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรไทยยังคงประสบปัญหาด้านราคาวัตถุดิบอาหารที่มีราคาสูง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมุ่งส...

“โรงเรือนอีแวปอัจฉริยะ” นวัตกรรมเด่น กรมวิชาการเกษตร ยกระดับสินค้าเกษตร 4.0

“ประเทศไทย” ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารชั้นนำของโลก แต่เกษตรกรไทยกลับมีหนี้สินจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึง...

สวพ.3เร่งพัฒนาระบบการปลูกพืชไร่อายุสั้นในพื้นที่ราบ 2 จว.

สวพ.3เร่งพัฒนาระบบการปลูกพืชไร่อายุสั้นหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ราบริมแม่น้ำชีจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดหนองบัวลำภูอย่างยั่งยืน  นายจำลอง กกรัม...

สวพ.5 ชู“นาคูโมเดล ”ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชผักปลอดภัยเกษตรกรเมืองเก่า

สวพ.5ชู“นาคูโมเดล” ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชผักปลอดภัยและยั่งยืนระดับชุมชนยกระดับราคาและคุณภาพการผลิตผักปลอดภัยของเกษตรกรเมืองเก่าให้เป็นที่ยอมรับและต้อ...

กรมวิชาการเกษตรแนะวิธีป้องกัน “โรค-แมลง-วัชพืช” ฟ้าทะลายโจร

กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยองค์ความรู้เรื่อง “คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตฟ้าทะลายโจร” เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจนำไปปรับใช้ผลิตฟ้าทะลายโจร ให้ได้ผลผลิตที่่...

แนะสวนลำไย เฝ้าระวังโรคราน้ำฝน

ระยะนี้จะมีฝนตกและฝนตกหนักบางพื้นที่ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรชาวสวนลำไยเฝ้าระวังการระบาดของโรคราน้ำฝน จะพบการระบาดในช่วงที่ต้นลำไยติดผลอ่อน แตกใบอ่อ...

นักวิชาการเกษตรเตือน 4 ปัจจัยที่ทำให้ การปลูกฟ้าทะลายโจร “ล้มเหลว”

กรมวิชาการเกษตร เผยแพร่คู่มือการผลิตฟ้าทะลายโจรสำหรับเกษตรกร ซึ่งในข้อมูลเอกสาร หน้า 38-39 ได้เผยแพร่เทคนิคการปลูกฟ้าทะลายโจร ของ ดร.จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ ...

ปลัดเกษตรฯ สั่งเข้ม ย้ำทุกหน่วยงาน ยกระดับมาตรการ ป้องกันโควิด-19 ตลอดสายการผลิต ผู้บริโภคมั่นใจได้...

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ยังคงร...

กรมวิชาการเกษตร เปิดตัวคู่มือ การผลิตฟ้าทะลายโจรสำหรับเกษตรกร

การผลิตฟ้าทะลายโจรให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพที่ดี จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ในการผลิต ดังนั้น กรมวิชาการเกษตร จึงได้จัดทำคู่มือการผลิตฟ้าทะลายโจร ...

สวพ.2 ปลื้มความสำเร็จโครงการปุ๋ยแก้จน บ่อโพธิ์โมเดล

สวพ.2 ปลื้มความสำเร็จโครงการปุ๋ยแก้จน   ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในนาข้าวให้มีคุณภาพ  ให้ผลผลิตสูง  สร้างเพิ่มรายได้เพิ่มให้เกษตร...

เรื่องน่าสนใจ