วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก กระทรวงศึกษาธิการ

แท็ก: กระทรวงศึกษาธิการ

กศน.กระบี่ พัฒนาการศึกษาต่อเนื่อง ส่งเสริมอาชีพ-อนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่น

จังหวัดกระบี่ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามมากมายที่สร้างความประทับใจ...

กศน.เร่งสร้าง ชุมชนสุขภาวะ และคลังปัญญาผู้สูงอายุทั่วไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเวทีนำเสนอนโยบาย “คลังปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อรวมพลังภาคีและส...

แนะวิธีทำ “พวงกุญแจจากเศษหนัง” หลักสูตรออนไลน์ กศน.อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

ทุกวันนี้ การจัดการศึกษาอาชีพมีความสำคัญมาก เพราะช่วยพัฒนาประชากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการประกอบอาชีพ ทั้งช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงาน ...

ผลิตภัณฑ์ กศน.พรีเมี่ยมอ่างทอง ยกระดับ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน

“จังหวัดอ่างทอง” เป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นแอ่งรับน้ำ สภาพภูมิประเทศเหมาะแก่การเพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกอ้อย ทำ...

3 อาชีพที่น่าเรียน กับ กศน. สร้างรายได้ดี สู้วิกฤตโควิดได้สบาย

“สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบทำให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โรงงานปิดกิจการ ประชาชนตกงานเป็นจำนวนมาก กระทรวงศึก...

“ขนมไทยใส่ไอเดีย สร้างอาชีพ”หลักสูตรดิจิทัลทีวีของ “กศน.กทม.”

“การเติมความรู้ เป็นสิ่งสำคัญ เพราะการศึกษา คือรากแก้วของชีวิต การศึกษาช่วยสร้างปัญญาที่จะคิดวิเคราะห์ นำพาชีวิตไปในทิศทางที่ดี มีทักษะชีวิตที่เข้มแข็...

“สาคูปัตตานี” ต้นไม้แสนอร่อย กศน. ส่งเสริมเปลี่ยนต้นไม้ เป็น…อาชีพ

อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การทำสวนยางพารา ลองกอง เงาะ ทุเรียน ทำนา ทำไร่ ประมงน้ำจืด (อาชีพตามฤดูก...

กศน.ชู “ราชบุรี” เป็นต้นแบบ Digital Library พร้อมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.WOW ทำให้กระบวนการเรียนการสอนของ กศน.ในยุคนี้มีความทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้ทุกที่ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใ...

ซีอีโอ ซีพีเอฟ รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจ...

โรงเรียนบ้านต่างแคน หนองบัวลำภู สร้างอุทยานการเกษตร คน-สัตว์-พืช อยู่ร่วมกัน

โรงเรียนบ้านต่างแคน ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่เล็ก หากเทียบกับโรงเรียนอื่นที่ตั้งอยู่ยังต่างจังหวัด ก่อตั...

เรื่องน่าสนใจ