วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก สภาเกษตรกร

แท็ก: สภาเกษตรกร

สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีชี้ เกษตรกรช้ำยกกำลัง 2 ทั้งภัยแล้ง+โควิด ใช้ศาสตร์พระราชาช่วยได้

นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี และประธานคณะกรรมการด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวถึงผลกระทบผลผลิตผลไม้จากปัญหากา...

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ก้าวล้ำนำเกษตรกรสู่ยุคดิจิทัล

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (de...

สภาเกษตรฯ เปิดสัมมนากัญชาที่สกลนคร เผยพันธุ์หางกระรอกเยี่ยมที่สุดในโลก

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในการเปิดงานโครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์...

สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีหนุนเกษตรกรต่อยอด แปรรูปผักหวานป่าสร้างมูลค่าเพิ่ม ไร้คู่แข่ง

นางจันทนา มณีโชติ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปผักหวานป่า จ.สระบุรี เปิดเผยว่า “กลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปผักหวานป่า” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2559 ด้วย ต.สร่างโศ...

สภาเกษตรกรฯ ขับเคลื่อน โครงการ “1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร” ร่วม วว. ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้นทุนลด ผล...

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวว่า ในปี 2561 สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง...

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมเปิดการประชุมสัมมนา เพื่อขับเคลื่อนงานของสภาเกษตรแห่งชาต...

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เพื่อขับเคลื่อนงานของสภาเกษตรแห่งชาติกล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง...

สภาเกษตรกรแห่งชาติจับมือหน่วยงานรัฐ ยกระดับเกษตรกรเป็นเจ้าของบริษัทธุรกิจเกษตร ในวงเงิน 1 ล้านบาทต่อ...

จากการเข้าร่วมงานมาตรการ เสริมแกร่ง เพิ่มทุน ครอบคลุมทุกกลุ่ม SMEs เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2561 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ SME Bank  นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ปร...

สภาเกษตรกรฯหนุนขยายระบบ Thai PGS สร้างอิสระความรับผิดชอบร่วมกันมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรได้มีการจัดเวทีแนวทางการจัดทำระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของไทย ...

สภาเกษตรกรฯสำรวจปัญหาและความต้องการพัฒนาภาคเกษตรที่แท้จริงของเกษตรกร

นายเสน่ห์ วิชัยวงศ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวถึงการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของเกษตรกร ว่าเมื่อ 2 ปีที่แล้วประธานสภาเ...

สภาเกษตรกรแห่งชาติ MOU ร่วมสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค นำการเกษตรสู่รั้วอาชีวะ

ในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560 (18 ก.ย.60)  ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตร...

เรื่องน่าสนใจ