วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก สวทช

แท็ก: สวทช

สวทช. – จุฬาฯ พัฒนาหุ่นยนต์ “Germ Saber Robot” ฆ่าเชื้อก่อโรคโควิด-19 ด้วยแสงยูวี ภายใน 30 นาที

(24 มีนาคม 2563) ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวท...

สวทช. ร่วมกับ ม.แม่โจ้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ มุ่งเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโครงการ “การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรและเกษตรอัจฉริยะ เ...

สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการใน จ.อุดรฯ และใกล้เคียง ร่วมสัมมนา 2 หลักสูตร พัฒนานวัตกรรมด้านเกษตร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และผู้...

ทีเซลส์ ร่วมกับ นาโนเทค-สวทช. จับมือ พันธมิตร ปั้น 8 นวัตกรเครื่องสำอาง พร้อมดันนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโล...

(5 มีนาคม 2563) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แ...

สวทช. จับมือ ม.สวนดุสิต ร่วมพัฒนางานวิจัย ถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฯ มุ่งพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณ...

(27 ก.พ. 63) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

สวทช.-อว. จับมือ จุฬาฯ และ กลาโหม ตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านแบตเตอรี่ล้ำสมัยฯ เสริมความเข้มแข็งการผลิ...

(7 กุมภาพันธ์ 2563) : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมมือกับ จุฬาล...

สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการใน จ.เชียงราย และพื้นที่ภาคเหนือ เข้าสัมมนาฟรี 2 หลักสูตร เพื่อพัฒนานวัตกรรม...

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และผู้...

สวทช. รับมอบใบรับรองฯ ISO 13485 อุปกรณ์นำเจาะสำหรับการฝังรากฟันเทียม

(27 ม.ค. 63) ณ อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ...

สวทช. ขอเชิญเกษตรกร ร่วมอบรมหลักสูตรฉลาดคิด ปลูก และขาย มะเขือเทศคุณภาพ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ขอเชิญเกษตรกรและผู้สนใจ เข...

สวทช. จับมือร่วมกับ มจธ. และ มจพ. อบรมบรรจุภัณฑ์สำหรับ SME หนุนศักยภาพ สร้างกำไร รายได้เติบโต

(22 มกราคม 2563) ณ บางแสน จังหวัดชลบุรี : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ...

เรื่องน่าสนใจ