วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก สวทช

แท็ก: สวทช

สหกรณ์บ้านแพรกหาฯ พัทลุง รับนวัตกรรม “ParaFIT” แปรรูปหมอน-ที่นอนยางพารา เพิ่มมูลค่าผลผลิต คุณภาพยอดเ...

เอ็มเทค-สวทช. พัฒนาน้ำยางข้น “ParaFIT” ทดสอบและถ่ายทอดให้กับสหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จำกัด ผลิตหมอนยางพาราคุณภาพสูง รุ่น “เปี่ยมสุข” สร้างรายได้ให้แก่...

‘นาโนเทค’ สวทช. อว. ส่งมอบมุ้งฆ่ายุงนาโนช่วยผู้ประสบภัยอุบลฯ

(6 ตุลาคม 2562) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่ง...

เอ็มเทค สวทช. จับมือ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ส่งมอบอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว...

วว./สวทช. ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา...

สวทช. จับมือ ASEAN Centre for Energy สร้างเครือข่ายวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน พร้อมผลักดันใช้เชื้อเพลิงช...

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามร่วมกับ ศูนย์พลังงาน   อาเซียน (ASEAN Centre for Energy : ACE) ในด้านการศึกษา การวิจัย และกา...

สวทช. เสริมความรู้ “สมาร์ทฟาร์มมิ่ง” พัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ EECi ยกระดับสู่การเกษตรยุค 4.0

SMART FARM หรือ เกษตรอัจฉริยะ คือการทำเกษตรยุคใหม่ ยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยี เครื่องจักรและนวัตกรรมต่างๆ ที่มีความแม่นยำสูงเข้ามาใช้ใน...

สรพ. ร่วมกับ สวทช. มอบรางวัลนวัตกรรมดีเด่น 2P Safety Tech ให้โรงพยาบาล

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ วันที่ 16-17 กันยายน 2562 - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโน...

ขอเชิญผู้ประกอบการด้านอาหารฟังก์ชั่น ผู้สูงอายุ และสุขภาพร่วมสัมมนา

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์...

‘มหาดไทย’ จับมือ ‘การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ’ นำเทคโนโลยี สวทช. มาใช้พัฒนาเมือง ช่วยบริหารจัดการสิ่งแ...

กระทรวงมหาดไทย (มท.) จับมือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามความร่วมมือใน “โครงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภา...

พนัส แอสเซมบลีย์ ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะฯ สวทช. ประกาศผลประกวด Panus Thailand LogTech Award 2019 ตอกย้ำ...

(4 ก.ย. 62) ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) กรุงเทพฯ - พนัส แอสเซมบลีย์ ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งช...

เรื่องน่าสนใจ