เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก กรมส่งเสริมสหกรณ์

แท็ก: กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรม “บำเพ็ญสาธารณประโยชน์” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรม “บำเพ็ญสาธารณประโยชน์”ภายใต้โครงการ “สหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมห...

“หนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางควนเปล ปัตตานี ต้นแบบการดำเนินงานตามกฎหมาย EUDR พร้อมขยายผลไปสู่สหกรณ์ทั่วประ...

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางควนเปล จำกัด เป็นต้นแบบสหกรณ์ที่ดำเนินงานตามกฎหมาย EUDR (European Union Deforestation-free Regulation) เกิดการร...

“กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน” ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรีย...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานครบรอบ 33 ปี “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567” สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานใหญ่ 7 มิถุนา วันสหกรณ์นักเรียน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมความพร้อมจัดงานวันสหกรณ์นักเรียน ภายใต้แนวคิด “1 หยด รดต้นกล้า 7 มิถุนา วันสหกรณ์นักเรียน” พร้อมมอบโล่รางวัลโรงเรียนจัดการเรีย...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เริ่มแล้ว!! วันนี้ Kick Off “สหกรณ์ออมดี มีสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัด Kick Off “สหกรณ์ออมดี มีสุข” ภายใต้โครงการสหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหา...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรม “สหกรณ์ออมดี มีสุข” เฉลิมพระเกียรติปีมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ...

“สหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” นายวิศิษฐ์ ศรีสุ...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควบคุมการผลิตและการกระจายลำไยสด เพื่อบรรเทาผลกระทบให้สมาชิกสหกรณ์ และสร้างเสถียรภา...

นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการสินค้าลำไยในสถาบันเกษตรกร ผ่านทางช่องทางออนไลน์ในระบบ Zoom Meeti...

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด เป็นที่พึ่งทางการเงินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกอ...

“สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” เป็นสหกรณ์ประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการรวมเงินทุนของกลุ่มสมาชิกเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น รับฝากเงิน ให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาช...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงาน “52 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร” พร้อมส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มเข้มแข็ง หวังยกร...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถือฤกษ์ดีจัดงาน “52 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร” ตั้งเป้าส่งเสริมเกษตรกรให้รวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง ช่วยยกระดับรายได้ภาคการเกษตรอย่างยั่ง...

บุรีรัมย์ขุดบ่อน้ำบาดาล สร้างระบบน้ำในไร่นา ปลูกพืชผสมผสานทำเงินทั้งปี

“น้ำ” คือ ชีวิต เป็นหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก สมาชิกสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสน...

เรื่องน่าสนใจ