วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก จังหวัดสงขลา

แท็ก: จังหวัดสงขลา

ชป. ร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา “ทะเลสาบสงขลา” เสื่อมโทรม

กรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมหารือกรณีปัญหาความเสื่อมโทรมของ “ทะเลสาบสงขลา” พร้อมหาแนวทางแก้ไข หวังให้สภาพแวดล้อมของทะเลสาบสงขลากลับมาดีขึ้นดั่งเช่นในอดี...

ข้าวซ้อมมือ-เครื่องแกงสมุนไพร อาชีพเสริมรายได้ ชาวสวนยางสงขลา

ยางพารา เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสงขลา ช่วงที่ยางพาราขายได้ราคาดี เกษตรกรหันมาปลูกยางพารากันแทบทุกอำเภอ เมื่อเกิดปัญหาราคายางพาราตกต่ำในช่...

ใช้พื้นที่บริเวณบ้านทำเกษตรครัวเรือน มีเงินใช้ไม่ยาก ตัวอย่างที่สงขลา

อาชีพทำเกษตรอาจไม่จำเป็นต้องอาศัยพื้นที่มากๆ เหมือนเช่นแต่ก่อน มีชาวบ้านหันมาทำเกษตรกรรมแบบครัวเรือนด้วยการปรับพื้นที่บริเวณบ้านสำหรับปลูกพืชผัก ไม้ดอ...

“ราชวัตร” เอกลักษณ์ลายทอผ้าประจำถิ่น ของชาวเกาะยอ สงขลา

“เกาะยอ” จังหวัดสงขลา แม้มีฐานะเป็นเพียงตำบล แต่เกาะเล็กที่มีขนาดพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ ยังมีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจหลายเรื่อง โด...

โรงเรียน ตชด. บ้านบาโรย สะเดา สงขลา ใช้ธรรมชาติปลูกจิตสำนึกรักเกษตร

พื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในอดีตเป็นพื้นที่สีแดง ที่ภาครัฐต้องเข้าไปจัดระเบียบและควบคุม เพื่อให้พื้นที่ปรับเปลี่ยนสภาพ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิ...

อุทยานวิทย์ฯ ภาคใต้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ณ กลุ่มเ...

ยางยังแรงไม่หยุด พุ่งกว่า 72 บาท/กก. บอส กยท.คาดราคาแตะ 80 บาทแน่นอน

(27 ตุลาคม 2563) นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ราคายางยังแรงไม่หยุด วันเดียวพุ่ง 6 บาท/กิโลกรัม หลังปิดตลาดวันแรกของสัปดาห์ร...

ส่องสถานการณ์ตลาด ‘พริกเขียวมัน’ พืชเศรษฐกิจ จ.สงขลา ส่งออกตลาดมาเลเซีย เฉียด 2 พันตัน/ปี

นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน พริกขี้หนูผลใหญ่พันธุ์จินดา (พริกเขียวมัน) ...

งานพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบแสงสว่าง อาคารอเนกประสงค์ชุมชนวัดโคกพยอมสุการาม...

การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ โดยการให้บริการแก่ชุมชน ส...

ชาวบ้านบางกล่ำ สงขลา ปลูกสมุนไพร-ผักพื้นบ้าน มีรายได้ไม่ธรรมดา

สถานการณ์ของการทำอาชีพเกษตรกรรมมักเกิดการเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยได้ตลอดเวลา ฉะนั้น การเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดของชาวบ้านด้วยการปรับอาชีพเกษตรกรรมให้เ...

เรื่องน่าสนใจ