วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แท็ก: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กล้วยไม้ดินสายพันธุ์ใหม่ ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีโครงการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เริ่มต้นจาก ท่านรองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์ ท่านได...

มช.มอบอุปกรณ์จำเป็นโรงพยาบาลสนาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีฯ จัดทำศูนย์รับบริจาค อุปกรณ์และสิ่งของจำเป็น สำหรับ ร.พ.สนาม จังหวัด เชียงใหม่ และ...

วช. หนุนทำปศุสัตว์ แทนปลูกข้าวโพด ลดปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ

อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นป่าและภูเขาสูงชัน ประมาณ 70% ของพื้นที่ทั้งหมด มีที่ราบเชิงเขาประมาณ 20% และที่ราบลุ่มประมาณ 10...

“ประเวศ แสงเพชร” กูรูด้านเกษตร ศิษย์เก่าดีเด่น มช. ประจำปี 2563

สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาเก่าคณ...

วช. หนุนพัฒนาหน้ากากนาโนคุณภาพเทียบไต้หวันป้องกันโควิด-19 และ PM2.5

จากปัญหาหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 หายไปจากตลาด ผศ.ดร.ว่าน วิริยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงพัฒนาหน้ากากกรองฝุ่นด้วยแผ่นฟิลเตอร์จากไต้หวัน ต่อมาจับมือกับ ...

ธีรเดช กิจสำเร็จ ทำนาแปรรูปข้าวขายเอง เป็นชาวนาอย่างภาคภูมิ ที่เมืองมะขามหวาน

เรื่องของ คุณธีรเดช กิจสำเร็จ หรือ คุณโจ เป็นเพียงหนึ่งในหลายสิบล้านที่เป็นชาวนา คำว่า ชาวนา สำหรับเมืองไทยเราในสมัยก่อนนั้น ตั้งสมญากันว่า ชาวนาเป็นก...

มช. พัฒนางานวิจัย “ไม้ดอกไม้ประดับ” ขยายผลสู่เกษตรกร สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้

ทุกวันนี้ “ปทุมา และ กระเจียว” ไม้ดอกไม้ประดับพื้นบ้านของไทยกลายเป็นไม้ดอกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ และอีกหลายจังหวัดทั่วป...

อว. และ สธ. เปิดตัวนวัตกรรม “ระบบจัดการเวชภัณฑ์ประเทศไทย 2020” ยกระดับสาธารณสุขในวิถีใหม่ New Normal...

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั...

วช. เปิดเวทีเสวนา “กู้วิกฤตชาติ PM 2.5” ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) อาศรมความค...

วช. ชวนคนไทยใช้แบบคัดกรองออนไลน์กรณีสงสัยตนเองติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธาร...

เรื่องน่าสนใจ