วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก สหกรณ์

แท็ก: สหกรณ์

ปลูกมันสำปะหลังให้มีกำไร “ปรียานันท์ นามดวง” แนะมือใหม่ ต้องประณีต

“มันสำปะหลัง” พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยอีกชนิดหนึ่ง ปัจจุบันเกษตรกรทั่วประเทศให้ความสนใจขยายพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในแต่ละปีเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าบางช่วงบ...

สสว. จัดงาน นำ 50 สหกรณ์ต้นแบบทั่วภูมิภาค ทดสอบตลาด ขายสินค้าในงาน COOP Market 4.0

สสว. พัฒนาสหกรณ์ไทยสู่ยุค 4.0 นำสินค้าสุดยอดผลงานทดสอบตลาด 14-16 กันยายน 2563 ที่ ลานสุขสยาม ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ สสว. คัดเลือก 100 สหกรณ์ดีเด่นทั่วป...

ปรับระบบจัดการหนี้ค้างชำระของเครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่อง ปลูกฝังอุดมการณ์สร้างความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน...

การขาดความเข้าใจในบทบาทและความรู้เรื่องสหกรณ์ ขาดการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ดี การปล่อยและติดตามสินเชื่อที่หละหลวม ส่งผลให้การดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเ...

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ หนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรป้อนสินค้าเกษตรส่งห้างในจังหวัด หวังขยายตลาด...

นายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ นางวิไล ยูฮันเซ่น  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ...

สหกรณ์การเกษตรขยายผลโครงการหลวงขุนสถานบ้านแสนสุข ส่งเสริมเกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ปลูก...

การทำเกษตรบนพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน แต่เดิมเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ระยะเวลาที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่...

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง แก้หนี้สมาชิกห่างไกลความยากจน

ความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ การใช้จ่ายพอประมาณ และการร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือพึ่งพากันในหมู่มวลสมาชิกของสหกรณ์ เป็นแนวนโยบายสำคัญของสหกรณ์ออมทรัพ...

แม็คโคร ขานรับนโยบายภาครัฐ หนุนชาวสวนรับซื้อผลไม้ฤดูกาลคุณภาพ 4,800 ตัน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ขานรับกรมการค้าภายใน กางแผนช่วยชาวสวนผลไม้ เพิ่มปริมาณรับซื้อจากสหกรณ์การเกษตรจากปีก่อน แก้ปัญหาภาวะสินค้าฤดูกาลล้นตล...

สศก. เผย…ส่งเสริมเครื่องจักรกลเกษตรทดแทนแรงงาน ตัวช่วยเกษตรกรลดต้นทุน

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลติดตามหลังการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการ...

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนาฯ องค์กรทางการเงินของชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตให้ชาวบ้านลาด จังหวัดเพช...

“สหกรณ์ที่นี่เป็นสหกรณ์แบบบ้านๆ เราบริหารตามหลักการของสหกรณ์และปรับใช้ให้เป็นไปตามวิถีชีวิต ตามบริบทของคนในชุมชนซึ่งเป็นสังคมเกษตร การช่วยเหลือคนในชุม...

“ต้นหอมไต้หวัน” รูปแบบเกษตรกรครบวงจร

ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร จ.พิจิตร ได้ มีโอกาสไปดูงานการเกษตรที่ไต้หวันเป็นครั้งที่ 4 (ได้ไปดูงานเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา) สถานที่ด...

เรื่องน่าสนใจ