วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ช่วงนี้มีอะไร

อู่ทอง 14

ผลผลิตเฉลี่ย       18-20 ตัน/ไร่ ความหวาน        13-14 ซีซี เอส. จำนวนลำ          10,000 ลำ/ไร่ การเจริญเติบโต   เร็ว  ไว้ตอดี ความต้านทาน...

อ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-13

ผลผลิตเฉลี่ย       17-19 ตัน/ไร่       14.30 ตัน/ไร่ ความหวาน        13.84 ซีซี เอส. ลักษณะเด่น        โตเร็ว ความต้านทานโรค ค่อนข้างอ่อนแอต่...

อ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-12

ผลผลิต (ตัน/ไร่)   18.18    12.62    12.36 ความหวาน (ซีซี เอส.) 14.16  14.12  15.15 ความต้านทานโรค - ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคแส้ดำ (MS) - ต้าน...

อ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-11

ผลผลิต  ในเขตชลประทาน     18.24 ตัน/ไร่ ในเขตน้ำเสริม           13.25 ตัน/ไร่ ในเขตใช้น้ำฝน            9.82 ตัน/ไร่ ความหวาน        ในเขตชลปร...

อ้อยคั้นน้ำ สุพรรณบุรี 50

ผลผลิต              4,913 ลิตร 9 ตัน ต่อไร่ (12,000 ลำ/ไร่) ความหวาน        16.1 บริกซ์ ที่อายุ 8 เดือน การแตกกอ         ดี ลักษณะเด่น       ...

อ้อยเคี้ยว สุพรรณบุรี 72

ผลผลิตเฉลี่ย       เนื้ออ้อยควั่นสุทธิ 6.3 ตัน ต่อไร่ (13,260 ลำ/ไร่) ความหวาน        19.3 บริกซ์ ความต้านทานโรค           มีความทนทานต่อโรคแส้ด...

มะนาวเนื้อสีชมพู

มะนาวชนิดนี้ เป็นมะนาวพันธุ์ใหม่นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นไม้พุ่ม ต้นสูง 2-4 เมตร ลักษณะต้นและใบจะกระเดียดไปในทางของต้นส้มเขียวหวานมากกว่ามะนาว กิ่งก...

มะพร้าวลูกผสมกะทิพันธุ์ชุมพร 84-2

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cocos nucifera L. ชื่อสามัญ : Coconut, มะพร้าว ลักษณะประจำพันธุ์ ลำต้นตั้งตรง ใบแคบยาว ขนาดใบย่อย (กว้างxยาว) 5.9x110 เซนติเมต...

มะพร้าวลูกผสมกะทิพันธุ์ชุมพร 84-1

ลักษณะประจำพันธุ์ ลำต้นตั้งตรง รูปของใบแคบยาว ขนาดใบย่อย (กว้างxยาว) 5.7x116 เซนติเมตร ความยาวทาง 526 เซนติเมตร ก้านทาง (กว้างxยาวxหนา) 8.7x137x4.6 เซ...

พริกตุ้ม

ลูกเล็กๆ กลมๆ สีเขียว มองดูคล้ายมะเขือพวง แต่บางลูกเป็นสีแดง เป็นผักพื้นบ้านของจังหวัดระยอง มีมากแถบอำเภอแกลง ช่วงเดือนธันวาคมจะมีพริกตุ้มมากที่สุด...

เรื่องน่าสนใจ