วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก กรมส่งเสริมการเกษตร

แท็ก: กรมส่งเสริมการเกษตร

“ผู้ใหญ่อ๊อฟ” เกษตรกรดีเด่นชลบุรี ปลูกอ้อยแบบประยุกต์ 15 ตัน ต่อไร่

“อ้อยโรงงาน” เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดชลบุรี เนื้อที่ปลูก รวม 1.4 แสนไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 10 ตัน ต่อไร่ ทั้งนี้ พบว่าอ้อยโรงงานมีแนวโน้มลดลงจา...

กรมส่งเสริมการเกษตรพลิกวิกฤต หนุนวิสาหกิจชุมชนรุกตลาดออนไลน์

กรมส่งเสริมการเกษตรดึงผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน พลิกวิกฤตสู่โอกาส เปิดตลาดออนไลน์ รับ  เทรนด์การค้าวิถีใหม่ หวังดันสินค้าไทยโตเข้มแข็ง หนุนเศรษฐกิจฐาน...

กรมส่งเสริมการเกษตรเผยความสำเร็จแผนฟื้นฟูเกษตรกรไทยสู้ภัยโควิด สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตอย่างเป็นรู...

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อชี...

ล้วงลึกความสำเร็จของ ‘บ้านนี้มีรัก ฟาร์มสุขสำราญ’ เกษตรกรไร้หนี้ มีโบนัส ใช้เน็ตทำกิน

เกษตรกรไทยมีหนี้สินรวมกันมูลค่ากว่า 1.32 ล้านล้านบาท โดนแต่ละครัวเรือนมีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 225,000 บาทในปี 2563 ขณะที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ป...

กรมส่งเสริมการเกษตร คว้ารางวัลเลิศรัฐ ผลงานโครงการวิสาหกิจชุมชน ภายใต้แปลงใหญ่ ร่วมใจแก้จน

กสก. คว้ารางวัลเลิศรัฐ ผลงานโครงการวิสาหกิจชุมชน ภายใต้แปลงใหญ่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนผู้ปลูกกาแฟน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร คว้ารางวัลเลิศร...

กลุ่มผลิตผักอินทรีย์นิคมเศรษฐกิจพอเพียง วังน้ำเขียว ใช้แปลงพยากรณ์จัดการศัตรูพืชได้อยู่หมัด

แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชหรือแปลงพยากรณ์ศัตรูพืช เป็นหนึ่งในวิธีการอารักขาพืชหรือการบริหารจัดการศัตรูพืช ที่กรมส่งเสริมการเกษตร นำมาใช้เป็นเครื่องมื...

ปลูกกล้วยป่าแซมยางพารา ตัดใบขาย เสริมรายได้ มีกินมีใช้ต่อเนื่อง

ภายในสวนยางอ่อนก่อนเปิดกรีด สามารถปลูกพืชอื่นได้หลากหลายชนิดที่เรียกว่าพืชแซมยางและพืชร่วมยาง ซึ่งชาวสวนยางขนาดเล็กจะคุ้นเคยกับการปลูกข้าวไร่ พืชไร่ ห...

เรียนรู้การพัฒนา มังคุดคุณภาพ เพื่อการส่งออก กับเกษตรกรรุ่นใหม่ “ดวงพร เวชสิทธิ์”

“ดวงพร เวชสิทธิ์ (คุณปุ้ย)” วัย 44 ปี นับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer (YSF) ที่เป็นความหวังของภาคเกษตรไทย ในฐานะกำลังหลักที่จะผลิตอาหาร...

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีปลูก กระชาย สมุนไพรพื้นบ้านอย่างถูกวิธี

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีปลูก “กระชาย” พืชสมุนไพรพื้นบ้านอย่างถูกวิธี ปัจจุบันพืชสมุนไพรไทยมีอัตราการขยายตัวของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพ...

กรมส่งเสริมการเกษต ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจยุคใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้เกษตรกรทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิ...

เรื่องน่าสนใจ