วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก กรมส่งเสริมการเกษตร

แท็ก: กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือ บ.ไปรษณีย์ไทย จำหน่ายลำไยคุณภาพ GAP ผ่านช่องทางออนไลน์

กรมส่งเสริมการเกษตรติดตามสถานการณ์การผลิตลำไย จ.ลำพูน พร้อมจับมือ บ.ไปรษณีย์ไทย จำหน่ายลำไยคุณภาพ GAP ผ่านช่องทางออนไลน์ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ...

กรมส่งเสริมการเกษตร สืบสาน “โครงการตามพระราชดำริ” เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สืบสานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มุ่งแ...

กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมความพร้อมสร้างทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตร หารือร่วมกับผู้แทนกระทรวงกลาโหม และกองทัพบก เสริมความรู้ด้านเกษตรผสมผสาน หวังปั้นทหารกองประจำการลูกหลานเกษตรกรเป็นผู้นำด้านการเกษต...

เริ่มแล้ว เกษตรฯ เปิด “ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด” สำหรับเกษตรกรผู้ประสงค์ใช้ สารเคมี 3 สาร สมัคร...

เมื่อวันที่12 มิ.ย. 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด รับสมัครเกษตรกรที่ต้องใช้ สารจำกัดวัชพืช ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และ...

กรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปีที่ 4 เน้นตลาดนำการผล...

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเจ้าภาพประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงก...

กรมส่งเสริมการเกษตร มั่นใจ ทีม ครู ข พร้อมเดินหน้า ให้ความรู้เกษตรกรใช้สารเคมีให้ถูกต้องปลอดภัย รับส...

นายสำราญ สาราบรรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เปิดเผยว่า  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีประกาศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต...

เกษตรฯ มุ่งพัฒนาทุเรียนคุณภาพ จับมือ ตลาดไท จัดงาน  “ตลาดไท ทุเรียนไท คุณภาพ”

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมการรองรับการกระจายผลผลิตทุเรียน กระตุ้นให้เกษตรกรเน้นการผลิตท...

มิติใหม่ ภาคเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือสวทช วางเป้าใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตรผ่านสถานีวัดสภา...

กรมส่งเสริมการเกษตร เซ็น MOU รับมอบ สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ 102 สถานี จาก สวทช วางเป้านำข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ และลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการกา...

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ สวทช. เพิ่มประสิทธิภาพใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (สถานีวัดสภาพอากาศอั...

29 พฤษภาคม 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานพั...

หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้นำขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ มสธ. โชว์ศักยภาพ Young Smart Farmer (YSF) เกษตรกรรุ่นใหม่  รวมพลสานพลังเครือข่าย ในงาน Young Smart Farmer Show Case 2019 ภา...


เรื่องน่าสนใจ