วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก นักวิจัย

แท็ก: นักวิจัย

วช. ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์แถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี ...

  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ แถลงข่าว "มหกรรมงานวิจัยส...

ประชุมกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

นางสาวอนงค์วดี จีระบุตร กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ์ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสม...

นักวิจัยแม่โจ้ พบใช้ยิปซัมสังเคราะห์ปรับปรุงดิน ช่วยพืชโตไว ให้ผลผลิตสูง

นักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟผ.) ศึกษาวิจัยการใช้ยิปซัมสังเคราะห์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นวัตถุพลอยได้จากกระบวนการผ...

วช. นำคณะนักวิจัยไทยเข้าร่วมงาน iENA 2019 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วช. นำคณะนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทยเข้าร่วมงาน “The 71st International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2019) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพั...

นักวิจัย KAPI เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 7th Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collabor...

น.ส.ชลลดา บุราชรินทร์ และ น.ส.พัลลภา วุฒิภาพรกุล นักวิจัย ตัวแทนจากสถาบันผลิตผลเกษตรฯ KAPI พร้อมด้วย ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ, นายอมร ประดับทอง ศูนย์ความเป...

วช. เปิดบ้าน วช.5G : Change for the Future (ภาคเหนือ)

วช. เปิดบ้าน วช.5G : Change for the Future (ภาคเหนือ)ประกาศกรอบทุนวิจัยและนวัตกรรมพร้อมทุนพัฒนาบุคลากรการวิจัยของประเทศ  เน้นประเด็นสำคัญของประเทศ ...

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี พัฒนายาหอมแก้ลมวิงเวียน ในรูปแบบเม็ดฟู่-แคปซูล

นักวิจัยและอาจารย์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ดร. พทป.วัชระ ดำจุติ ศึกษาฤทธิ์การเหนี่ยวนำการนอนหลับจากสารสกัดยาห...

สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมทริปนวัตกรรมชาและกาแฟ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเชิญผู้ประกอบการชาและกาแฟ รวมถึงอาจารย์ นักวิจัย และผู้ส...

นักวิจัยเผย เพิ่มคนอุตสาหกรรม-บริการ 8 หมื่นคน ไทยจึงหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

รศ.ดร.สมชาย สุขสิริเสรีกุล นักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เผยข้อมูล ต้องเพิ่มทุนมนุษย์ภาคอุตสาหกรรม-บริการ 8 หมื่นคน หรือเพิ่มร้อยละ 2.8 ต่อปี ไทยจึงหลุดพ้นกั...

กรมประมงคิดวิธีลดต้นทุน การเลี้ยงปลากะพงขาว

“ปลากะพงขาว” เป็นปลาน้ำกร่อย ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย มีการเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย ในบริเวณเขตจังหวัดชายทะเล เนื่องจากเลี้ยงง...

เรื่องน่าสนใจ