วันพฤหัสที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ผู้สูงอายุ

แท็ก: ผู้สูงอายุ

วช. และ มหิดล เปิดเผยผลการศึกษา ผู้สูงอายุเสี่ยงที่สุดจากโรคโควิด-19 และไทยมีผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ...

ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ คณะ...

กล่มแปรรูปหวาย เมืองพิมาย สร้างงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

“กลุ่มหวายบ้านส่วย” ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านส่วน ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มหวายบ้านส่วย เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันผลิตอุปกรณ์จากหวายเพื่อ...

ขอเชิญผู้ประกอบการด้านอาหารฟังก์ชั่น ผู้สูงอายุ และสุขภาพร่วมสัมมนา

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์...

วช. และ มรภ.พิบูลสงคราม ร่วมพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พัฒนารูปแบบการบริหารและเสริมความเข้มแข็งแก่โรงเรียนผู้สูงอายุด้วยวิจัยและนวั...

9 สมุนไพรอายุยืน สำหรับผู้สูงวัยและผู้ที่เข้าใกล้คำว่าสูงวัย

สมุนไพรหลายชนิดได้รับการยอมรับว่าสามารถรักษาโรค หรือบรรเทาอาการต่างๆ ได้  ขอนำเสนอ 9 สมุนไพรอายุยืน สำหรับผู้สูงวัยและผู้ที่เข้าใกล้คำว่าสูงวัย ...

“กินอย่างไร ได้อย่างนั้น” เปิดโภชนาการผู้สูงอายุสุขภาพดี

ใครๆ ก็อยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอายุยืนยาว เพื่อจะได้อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน หรืออยู่เป็นคนสูงวัยที่ไม่มีสารพัดโรครุมเร้าให้ทรมาน สิ่งเหล...

10 จังหวัดผู้สูงวัย ทาร์เก็ตกรุ๊ปทั่วประเทศ

คอลัมน์ ดาต้าภูธร ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวบรวมจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ปี 2560 ไทยมีประชากร 66,188,503 คน และผู้มีอายุตั้...

“สูงวัย” ถูกละเมิดสิทธิ!!

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความเสื่อมทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม อันเป็นความเปราะบางทางธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งด้วยระบบ เศรษฐกิจและสังคมของไท...

กพร. ลุยโคราช ฝึกผู้สูงวัย เปิดช่องสร้างรายได้

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มฝึกอาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เมื...

ภาพยนตร์ ยาบำรุงผู้สูงอายุ

ด้วยคำว่า “สังคมสูงวัย” ทำให้หลายๆ หน่วยงานให้ความสนใจกับการทำกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ เล่น“ซูโดกุ” สิ เป็นอีกคำแนะนำ ว่ากันว่าช่วยให้สมองชราภาพช้าลง...

เรื่องน่าสนใจ