วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก เกษตรอินทรีย์

แท็ก: เกษตรอินทรีย์

“ปฐม” ปลุกวัยใส ตื่นรู้คุณค่าโภชนาการ กระตุ้นกินผัก ผลไม้ 400 กรัม เสริมสร้างร่างกายแข็งแรง

จากการผลสำรวจ เกี่ยวกับภาวะโภชนาการของเด็กไทย ที่เผยแพร่ออกมาจากหลายต่อหลายสำนักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ล้วนระบุตรงกันว่า เด็กไทยมีปัญหาด้านโภชนาการ ไ...

สภาเกษตรกรนำร่อง ช่วยรัฐตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ PGS

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ระบบตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม หรือ PGS (Participatory Guarantee System)...

‘เทคโนโลยีชาวบ้าน’ จัดเสวนา หนุนใช้จุลินทรีย์แทนสารเคมี ชี้เหมาะกับปท.ไทย ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดี

เมื่อเวลา 8.30 น. วันที่ 27 มิถุนายน นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน จัดการอบรมเสวนา “สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ” ที่ศูนย์อาชีพและธุ...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชูสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด ต้นแบบการส่งเสริมชาวบ้านยึดอาชีพทำเกษตรอินทรี...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564     ต่อคณะรัฐมนตรี  โดยจะใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรอินทรี...

ปั้นออร์แกนิกวัลเลย์ชัยภูมิ เพิ่มมูลค่าเกษตรชิงตลาด7.2หมื่นล.

"อภิรดี" ตั้งเป้าปั้น 4 หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ชิงแชร์ตลาดอินทรีย์ 72,000 ล้านบาท นำร่องชัยภูมิ "ออร์แกนิก วัลเลย์" แห่งแรกของไทย เดินหน้าตั้งสหพันธ์เกษ...

“อภิรดี”ลงพื้นที่ชัยภูมิติดตามการทำเกษตรอินทรีย์ชุมชนหนองบัวแดง เล็งดันเป็น”ออร์แกนิก วัลเล่ย์”...

"อภิรดี" ลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ติดตามการทำเกษตรอินทรีย์ของชุมชนหนองบัวแดง เล็งดันให้เป็น "ออร์แกนิก วัลเล่ย์ แห่งแรกของไทย" เดินหน้าผลักดันไทยเป็นศูนย์ก...

ยโสธรเตรียมสร้างศิลปะบนผืนนาข้าว วาดฝันสู่เป็นเมืองต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่แปลงนาข้าว ในพื้นที่บ้านโคกกลาง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ชาวนาเริ่มลงมือช่วยกันปลูกข้าวอินทรีย์ ขึ้นแล้ว โดยมี นางอังคณา บุญสา...

ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ยกระดับคุณภาพ-รับสังคมสูงวัยทั่วโลก

มาถูกที่ถูกเวลากับการที่ภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จับมือกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯรับลูกจากคณะรัฐมนตรีที่มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษ...

เล็งสมทบเงินเกษตรอินทรีย์ 3 ปี 9 พัน จูงใจเปลี่ยนวิธีเพาะปลูก

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือสินค้าออร์แกนิกได้รับความนิยมมากในตลาดต่างประเทศ กร...

โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ปราจีนบุรี ทำเกษตรอินทรีย์และชีวภาพ ผูกสำนึกโรงเรียนรักชุมชน

ก้าวย่างเข้าเดือนเมษายน เริ่มต้นฤดูร้อนของทุกปี แน่นอนว่าความร้อนที่พุ่งทะยานไปในทุกย่างก้าว ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิดถูกลดทอนความอุดมสมบูรณ์และกา...

เรื่องน่าสนใจ