เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันพฤหัสที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
หน้าแรก แท็ก เศรษฐกิจพอเพียง

แท็ก: เศรษฐกิจพอเพียง

“เด็กดอยอนุรักษ์โลก” ดอกผล โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นฯ

“ที่โรงเรียนมี “ศูนย์การเรียนรู้เรื่องของพ่อ” ที่รวบรวมพระราชประวัติและงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่างๆ รวมถึงกิจกรรมภายในโรงเรียนที่ส่...

‘ประเทศไทย’ เดินหน้า เศรษฐกิจพอเพียง-ESG-ตั้งเป้าลดโลกร้อนใน 17 ปี

‘ประเทศไทย’ เดินหน้า เศรษฐกิจพอเพียง-ESG-ตั้งเป้าลดโลกร้อนใน 17 ปี เปลี่ยนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เร่งเปลี่ยนประเทศไทยเติบโตแบบ Low Carbon ปรัชญาเศรษ...

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงานใหญ่ น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ และต้นแบบแ...

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เตรียมจัดงานมหกรรมใหญ่ “แรงบันดาลใจ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม...

อดีตสจ๊วต ทำโคก หนอง นา ที่ท่าม่วง กาญจนบุรี ผลิตพืช ผัก ผลไม้ ส่งเข้าโฮมสเตย์ตัวเอง ลดต้นทุนได้มาก...

“โคก หนอง นา โมเดล” คือ รูปแบบหรือแบบแผนการพัฒนาจัดการพื้นที่ทางการเกษตรที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติของแต่ละพื้นที่ให้เป็นระบบมากขึ้น เน...

พลิกฟื้นดิน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ ด้วยปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ จากวัสดุเหลือใช้ปาล์มน้ำมัน

จังหวัดตรัง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเกษตรกรมีการปลูกยางพาราเป็นพืชหลัก รองลงมาคือการปลูกปาล์มน้ำมัน ไม้ผล พืชผัก และพืชอื่นๆ แต่เกษตรกรม...

“ไร่สุขพ่วง”อินทรีย์วิถีไทย เริ่มที่ปากท้อง เข้าใจธรรมชาติ จนกลายเป็นธุรกิจเพื่อแบ่งปัน

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่พระราชทานมานานกว่า 30 ปี เป็นแนว...

กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศ 6 รางวัลเกษตรกรต้นแบบ ศพก.ดีเด่น ระดับประเทศปี 66

6 เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศปี 2566 จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เตรียมเข้ารับรางวัล หลังกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศผลการ...

บ้านเปือย จ.อำนาจเจริญ คว้ารางวัลกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ...

กรมส่งเสริมการเกษตร คัดเลือกกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2566 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเปือย จ.อำนาจเจริญ คว้าราง...

“สุพจน์ โคมณี” สานฝันโมเดล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ถึงใจ เกษตรคนเมือง

“ถ้าที่ดินที่น้ำท่วมทุกปี และไม่มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง จะทำเกษตรได้ไหม” นี่คือคำถามของผู้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรที่ คุณสุพจน์ โคมณี ชาวอำเภอชุมแสง จังหวัด...

“คุ้มจันทวงษ์” สวนเกษตรผสมผสาน ปราจีนบุรี เกษตรที่เริ่ม “ก่อนเกษียณ”

อาชีพเกษตรหลังเกษียณ เป็นความใฝ่ฝันของคนวัยทำงานจำนวนมาก แต่งานเกษตรเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ ความอดทน และต้องใช้ระยะเวลานาน กว่าพืชที่ปลูกจะให้ผลผ...

เรื่องน่าสนใจ