วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก เศรษฐกิจพอเพียง

แท็ก: เศรษฐกิจพอเพียง

ประไพ หาญเวช ชีวิตมีสุข ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาสระแก้ว-ปราจีนบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มาจากพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ...

ประดิษฐ์ นันท์ตา เกษตรกรต้นแบบในเขตปฏิรูปที่ดิน เมืองลำปาง ปลูกพืชที่ตลาดต้องการ เพิ่มมูลค่าด้วยการแ...

ชีวิตเริ่มต้นมาจากคำว่า “ศูนย์” นั่นคือ ข้อสรุปสั้นๆ บนเส้นทางชีวิตต้องสู้ของเกษตรกรต้นแบบในเขตปฏิรูปที่ดิน เจ้าของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบกสิกรรมด้ว...

ศูนย์เกษตรพอเพียง “โยทะกา” กองทัพเรือ

ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา เป็นหน่วยงานในสังกัดกองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ตั้งอยู่ในพื้นที่ 5,000 ไร่ ครอบคลุม 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังห...

เปลี่ยนบ้านเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต พื้นที่ความสุข ที่พร้อมแบ่งปัน

การเปลี่ยนพื้นที่ที่เป็นมรดกให้กลายเป็นแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์ โดยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน และต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้ส่งต่อกิจกรรมให้กับคนในชุม...

พด. เร่งเดินหน้า โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ สร้างคนเกษตรเข้มแข็ง ชุมชนยั่งยืน

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติ...

เกษตรกรหนองคาย เลี้ยง “หอยขม” ในร่องสวนมะพร้าว 4 เดือนจับขายได้ คนซื้อจองถึงที่

"หอยขม" เป็นหอยฝาเดียวอาศัยในน้ำจืดมีขนาดเล็ก เปลือกเป็นเกลียวกลมยอดแหลม เปลือกหนาและแข็ง ผิวชั้นนอกเป็นสีเขียวแก่ ฝาปิดเปลือกเป็นแผ่นกลม ตีนใหญ่ จะงอ...

สาวธนาคารผันตัวมาเป็นเกษตรกรต้นแบบแหล่งผลิตฝรั่งกิมจู อ.สิงหนคร

คุณสนธิยา ละอองกุล เดิมเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณพ่อเป็นครู เนื่องจากคุณพ่อจบมาทางด้านการเกษตรจึงทำการเกษตรควบคู่กับการเป็นครู เมื่อตอนเด็ก ๆ คุณส...

พะเยา ผู้ใหญ่บ้านต้นแบบ ทำเกษตรแบบพอเพียง สู้โควิด-19 สร้างรายได้ทุกวัน

ประชาชนชาวจังหวัดพะเยาต่างได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จนไม่สามารถประกอบกิจการและทำงานอะไรนอกพื้นที่บ้านได้ ทำให้ชาวบ้านหันมาทำการเกษตร แบบเศรษฐกิจพอเพ...

“อุดรธานีมีรัก ปลูกผักกินเอง” อาหารเป็นยา ลดรายจ่าย เหลือขาย สร้างรายได้ยั่งยืน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทำให้ระบบเศรษฐกิจหยุดชะงัก ประชาชนต้องกักตัวอยู่ในบ้าน ขาดแคลนรายได้และอาหาร กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ส่งเสร...

วช. เตรียมจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” รูปแบบใหม่ New Normal ระหว่าง วันที่ 2-6 ส.ค. 63

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ แถลงข่าวการจัดงาน ...

เรื่องน่าสนใจ