วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562

ช่วงนี้มีอะไร

สับปะรดตราดสีทอง

เป็นพืชเศรษฐกิจอันดับต้นๆ ของเกษตรกรจังหวัดตราด มีการปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตตลอดปี มีแหล่งปลูกที่สำคัญคือ เขตอำเภอเมือง เขาสมิง บ่อไร่ และแหลมงอบ ตามล...

สับปะรด MD2

สับปะรดพันธุ์ MD2 เป็นสับปะรดที่พัฒนาขึ้นที่ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีคุณสมบัติโดดเด่นทั้งภายในและภายนอก ภายใน รสชาติหวาน มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เนื้อ...

สับปะรดภูเก็ต

สับปะรดพันธุ์ภูเก็ต มีชื่ออื่นๆ อีก เช่น พันธุ์ชุมพร พันธุ์สวี เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์ภูเก็ตในสวนยางจังหวัดภูเก็ต ชุมพร นครศรีธรรมราช และตราด โดยปลูกระห...

สับปะรดห้วยมุ่น

ของดีจากตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งสภาพภูมิประเทศเป็นหุบเขาและเป็นดินทรายเหมาะกับการปลูกสับปะรด จึงมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด ...

สับปะรดภูแล

สับปะรดภูแล เป็นสับปะรดสายพันธุ์ในกลุ่มควีน ลูกเล็กและสามารถปลูกได้ตลอดปี ผล ขนาดเล็ก เนื้อสีทอง กลิ่นหอม แกนสับปะรดกรอบ รับประทานได้ รสชาติหวานปานกลา...

เบญจมาศ

ดอกเบญจมาศ เป็นไม้ตัดดอกชนิดหนึ่งที่มีการปลูกเลี้ยงกันในหลายพื้นที่ เนื่องจากเป็นไม้ดอกที่มีรูปทรงสวยงาม สีสันสดใส ปลูกเลี้ยงง่าย มีหลากหลายสายพันธุ์ ...

หน้าวัวใบ

หน้าวัวใบ เป็นพืชสกุล Anthurium อยู่ในวงศ์ Araceae (Arum Family) หน้าวัวใบมีรูปแบบใบและขนาดต้นที่หลากหลาย จึงนิยมปลูกเป็นไม้กระถางประดับตกแต่งภายในบ้า...

อะโกลนีมา (Aglaonema) 

อะโกลนีมา (Aglaonema) จัดเป็นไม้ใบประดับที่มีอนาคตไกล มีความงดงาม แปลกใหม่ และไม่ซ้ำกัน เป็นที่ดึงดูดความสนใจ ได้รับสมญานามว่า “ราชาแห่งไม้ประดับ” ตลา...

กุกลาบ

กุหลาบ ถือเป็นไม้ดอกที่มีการปลูกอย่างแพร่หลายเพื่อเป็นการค้าทั่วโลก และเป็นไม้ตัดดอกที่มีการซื้อ และจำหน่ายเป็น อันดับ 1 ในตลาดประมูลดอกไม้ ซึ่งตั้งอย...

หม้อข้าวหม้อแกงลิง

หม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นไม้ชนิดหนึ่งที่มีการพัฒนาใบมาเป็นกับดักเพื่อจับแมลง ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 1 เซนติเมตร หรือบางชนิดอาจหนากว่านี้ก็มี ใบ...

เรื่องน่าสนใจ