วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2563

เด่นวันนี้

หนุนเกษตรกรปลูกกาแฟ “รักษ์ป่า” แซมไม้ใหญ่-ปลอดสารเคมี

เชียงราย - นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตร จังหวัดเชียงราย เผยว่า ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกกาแฟในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ปลูกแบบปลอดสารเคมีและได้มาตรฐานท...

มรภ.ภูเก็ตร่วมชุมชนพัฒนาบาติก

ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้นำนักศึกษาลงพื้นท...

มน.ร่วมวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์-สิ่งแวดล้อม

ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที...

สกอ.ดันโครงการ “พี่เลี้ยงโรงเรียน” เพิ่มคุณภาพการศึกษาพื้นฐาน-พัฒนาท้องถิ่น

ดร. สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณ...

เบเกอรี่เรือนจำอ่างทอง อีกสุดยอดความอร่อย สร้างรายได้ “ผู้ต้องขัง”

ภายในเรือนจำแต่ละแห่งล้วนจะมีการฝึกอาชีพต่างๆ ให้สำหรับผู้ต้องขัง เพื่อนำออกไปใช้ในชีวิตประจำวันหลังพ้นโทษ แต่ที่เรือนจำจังหวัดอ่างทองมีการฝึกอาชีพเบเ...

นักวิจัยล้านนาชู “ป่าเหมี้ยง” พัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากาแฟไทย หนุนเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง!

ผศ. กนกวรรณ เวชกามา หัวหน้าโครงการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของกาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง เผยภายหลังน...

กรมฯน้ำเปิดระดมความคิดกม.น้ำ ย้ำอีกไม่เก็บค่าน้ำเกษตรกรรายย่อย ชี้เก็บรายใหญ่ไม่กระทบปชช.

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับก...

ซี.พี.เวียดนาม รวมใจภักดิ์ปลูกดาวเรือง น้อมรำลึกถึงพ่อหลวงร.9

(เวียดนาม) คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น ในสาขาทั้ง 6 แห่ง ทั่วประเทศเวียดนาม พร้อมใจจัดกิจกรรมเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหาก...

กลุ่มผู้นำด้านเกษตรกรรมไทยและภูมิภาคแสดงจุดยืน ให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับเกษตรกรไทยเป็นอันดับแรก

กลุ่มผู้นำด้านเกษตรกรรมไทยและภูมิภาคแสดงจุดยืน ให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับเกษตรกรไทยเป็นอันดับแรก ยื่นจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี เร่งพิจารณาให้เกษตรกรสามารถใ...

หมอชี้ “มะเร็งต่อมน้ำเหลือง” พบทุกวัย-ชายมากกว่าหญิง

นพ. สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า กรณีดาราเด็กป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ถือเป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยทั่ว...

เรื่องน่าสนใจ