วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564
หน้าแรก เด่นวันนี้

เด่นวันนี้

ปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง กินได้ใน 10 วัน สร้างอาชีพเสริมรายได้ในยุคโควิด-19

ช่วงที่ผ่านมา เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ปฎิบัติตามนโยบายรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ ช่วยชาติ” รักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19...

วช. โชว์นวัตกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ เพิ่มโอกาส สร้างรายได้เกษตรกร

ในปี 2563 ประเทศไทยสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีหลากหลายชนิด มูลค่ารวม 1.1 หมื่นล้านบาท เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ใช้เพาะปลูกภายในประเทศ 4.3 พันล้านบาท และ...

“ระบบไบโอซีเคียวริตี้” ป้องหมูซีพีปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมของไทย ชูมาตรฐานฟาร์มสุกรระบบไบโอซีเคียวริตี้ในการเลี้ยงสุกรซึ่งมีประสิทธิ...

มกอช. ชูกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปาล์มน้ำมันตะกั่วป่า ต้นแบบพัฒนาคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมัน ตามมาตรฐาน GAP สู...

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชเศรษฐกิจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย...

กลุ่มเกษตรอินทรีย์สุขใจไทรโยค ต้นแบบครบวงจร “ปลูก-แปรรูป-ขายเอง”

กาญจนบุรีเป็นอีกจังหวัดของบ้านเราที่มีพืชผักผลไม้อุดมสมบูรณ์ มีทั้งพืชไร่และพืชสวน พร้อมกันนั้น กลุ่มเกษตรกรหลายกลุ่มก็นำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่ง...

บ้านห้วยสำราญ จ.อุดรธานี แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมความงามไม้ดอกได้ตลอดปี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และเครือข่ายพันธมิตร พัฒนาพื้นที่ชุมชนแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญ...

ไผ่สะดิ้ง พืชเศรษฐกิจทำเงิน ดูแลง่าย สร้างกำไรปีแรกกว่า 3 หมื่นบาท

“ไผ่เลี้ยงทะวาย” หรือ “ไผ่สะดิ้ง” ซึ่งเป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเลย โดยไผ่เลี้ยงที่นิยมปลูกเพื่อบริโภคและ...

เลี้ยงกวางเป็นสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อนำเขาอ่อนกวางไปใช้ประโยชน์ ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ

การเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์นั้น ผู้เลี้ยงไม่ต้องการเพียงแค่ขายหนังกับเนื้อที่นำมาใช้ประโยชน์เท่านั้น แต่ต้องการนำเขากวางอ่อนมาแปรรูปด้วยการหมักในแอลกอฮอล...

เอ็มเทค-สจล. เปิดผลทดสอบ Magik Growth นวัตกรรมถุงห่อทุเรียน “เปลือกบาง-เนื้อหนาขึ้น” ช่วยลดสารเคมี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็...

“ผู้ใหญ่อ๊อฟ” เกษตรกรดีเด่นชลบุรี ปลูกอ้อยแบบประยุกต์ 15 ตัน ต่อไร่

“อ้อยโรงงาน” เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดชลบุรี เนื้อที่ปลูก รวม 1.4 แสนไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 10 ตัน ต่อไร่ ทั้งนี้ พบว่าอ้อยโรงงานมีแนวโน้มลดลงจา...

เรื่องน่าสนใจ