วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก เด่นวันนี้

เด่นวันนี้

กรมวิชาการเกษตร แนะนำผลวิจัยการผลิตพืชในภาคใต้ตอนล่าง

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 เป็นหน่วยงานในภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร ที่รับผิดชอบพื้น...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดโผ 1 ใน 10 หน่วยงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดโผ 1 ใน 10 หน่วยงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใสของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ป.ป.ช.ประเมินผลจัดอยู่ในระดับเกรด A ด้วยคะแนน 93.90 กรมส่งเ...

สวนสะละลุงกัน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร บริหารจัดการตามหลักการ BCG Model

คุณอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย BCG Model ตามนโยบายของรัฐบาล แล...

แปลงใหญ่กล้วยหอมทอง เกษตรกรพัทลุงใช้ตลาดนำการผลิต สร้างรายได้ต่อรอบ 5 แสน

คุณอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...

สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ เปลี่ยนวิถีการเลี้ยงโคเนื้อ จากเดิมสร้างโคขุนคุณภาพ

สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ คือก้าวกระโดดแห่งวงการโคเนื้อจังหวัดพะเยา เป็นการเปลี่ยนวิถีการเลี้ยงโคเนื้อ จากเลี้ยงโคเดินตามกลางทุ่งหญ้าสู่การเลี้ยงโคขุนใช้พื้...

ฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่ หนองข้างคอก เนื้อแน่น หวาน กรอบ การันตีความอร่อย

คุณวราภรณ์ เฮงไล้ เกษตรอำเภอเมืองชลบุรี ให้ข้อมูลว่า ในตำบลหนองข้างคอก มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกฝรั่ง เป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ทำให้เกษตรกรในพื้นที...

“กล้าเสียบยอด” สู้โรคเหี่ยวเขียว พืชโตไว ให้ผลผลิตเร็ว ได้กำไรดี

พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ดีนั้น ปัจจัยแรกขึ้นอยู่กับ “เมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์” ที่นำมาปลูก หากเลือกใช้เมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์คุณภาพดี มีการบำ...

กับข้าวกับปลา จาก ดอกแคทุ่ง ดอกเพกา

ผมเคยเห็นดอกแคทุ่ง (trumpet tree) ครั้งแรกๆ ที่ตลาดเช้าเมืองมหาสารคาม คราวไปร่วมงานสัมมนายาอีสาน ที่มูลนิธิเล็ก - ประไพ วิริยะพันธุ์ ร่วมจัดกับสถาบันว...

“หญ้าหวายข้อ” ใช้เลี้ยงสัตว์ ปลูกง่าย รายได้ดี

จุดเริ่มต้น หญ้าหวายข้อ ณ ตำบลนาหมื่นศรี คุณนิคม เสนี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนาจิก ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เกษตรกรผู้ปลูกหญ้าหวายข้อ...

ขิงยิ่งแก่ยิ่งแพง เกษตรกรเพชรบูรณ์ ยกให้เป็น “ขิงนางพญา” ถ้าปลูกได้สร้างกำไรดี แต่ไม่ง่าย

สวัสดีครับ สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน พบกันเป็นประจำในคอลัมน์ “คิดใหญ่แบบรายย่อย The challenge of smallscale farmers” กับผม ธนากร เที่ยงน้อย “อย่ามาขิง?!?” ...

เรื่องน่าสนใจ