วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2563
หน้าแรก คลิปเด่น เทคโนฯ

คลิปเด่น เทคโนฯ

video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.9 ตอน : “แพะบ้านเขาจรเข้” เลี้ยงลดต้นทุน เน้นอาหารธรรมชาติ

จากสัตว์ที่คนในชุมชนไม่ยอมรับ เพราะด้วยกลิ่นฉี่ที่เหม็น ส่งผลทำให้อาชีพการเลี้ยงแพะบ้านเขาจรเข้ ไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร แต่วันนี้กลับกลายเป็นส...
video

สภาเกษตรกรฯสะท้อน “ที่ดินทำกิน” ปัญหาตลอดชีวิตเกษตรกร (2)

https://www.youtube.com/watch?v=oA2BCf7_XUI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3gSr3ad-qSf1mTQjlBIGTZgI2cYDl0IktVMcZbAqVhqInsP9VUkOONnpA ผศ.อิทธิพล ศรีเสา...
video

สภาเกษตรกรฯสะท้อน “ที่ดินทำกิน” ปัญหาตลอดชีวิตเกษตรกร

https://www.youtube.com/watch?v=pKlvWW4LVOU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0WSmLePeEnkEuUdoQoRyc8iyZVO_no_RRnitirAHhOHmH_oI47tvYdMTc นายประพัฒน์ ปัญญา...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.9 ตอน : “เกลือธรรมชาติ กังหันทอง” มูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

พื้นที่บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่ที่ทำนาเกลือมากที่สุดในประเทศไทย ประมาณ 20,000 กว่าไร่ และบริบทของคนบ้านแหลมที่ยึดอาชีพนาเกลือมายาวนานกว่า ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.8 ตอน : ต้นแบบพื้นที่มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพิ่ม...

จังหวัดน่าน ถือเป็นพื้นที่นำร่องที่มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เข้าไปสร้างต้นแบบการประยุกต์แนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่่ ตั้งแต่ปี 2552...
video

ได้ฤกษ์! เกษตรกรปลูก “กัญชา” ต้นแรกลงดินอย่างถูกกฎหมาย พร้อมเผยแพร่งานวิจัยที่ไม่มีในไทย ปี63

https://www.youtube.com/watch?v=CIK8BKKg81o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0fp7vFYw5Bow87jg5BlaFOwhExaVv7A6DnFSL-jf3OHjCr6JJeodU0QQY
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.7 ตอน : ชุมชนตำบลหนองสาหร่าย น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยชาวบ้านหลุดพ้นหน...

ชุมชนตำบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ. กาญจนบุรี ครั้งนึงคนในชุมชนเคยถูกครอบงำจากความเชื่อและค่านิยมที่ผิดๆ จนทำให้เกษตรกรในชุมชนดังกล่าวประสบความล้มเหลวในก...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.6 ตอน : “ก๊าชชีวภาพ ถ่านอัดแท่ง” พลังงานสะอาดสร้างอาชีพ – ลดรายจ่าย อ.ม...

ทำได้จริง “ก๊าชชีวภาพ - ถ่านอัดแท่ง” พลังงานสะอาดสร้างอาชีพ ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ต้นแบบชุมชนพลังงานทางเลือก ใครจะไปคิดว่ามูลสุกร หรือ (ขี้...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.5 ตอน : “สมุนไพรถั่วดาวอินคา” แปรรูปหลากหลาย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ชุมช...

ถั่วดาวอินคา สมุนไพรที่เคยสร้างความเสียหายให้กับชุมชนบ้านกุดตาเพชร วันนี้ยกระดับเป็นพืชสมุนไพรที่นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า สร้างทั้งเงิน สร้างทั้งงานให้กั...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.4 ตอน : ถั่วดาวอินคา ขุมทรัพย์แห่งชุมชนบ้านกุดตาเพชร จังหวัดลพบุรี

จากพืชที่สร้างปัญหาให้กับคนในชุมชนบ้านกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เกือบทำให้ชุมชนล้มละลาย แต่ปัญหานั้นได้กลายเป็นโอกาสเมื่อคนในชุมชนหันมาพูดคุ...

เรื่องน่าสนใจ