วันพฤหัสที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561
หน้าแรก คลิปเด่น เทคโนฯ

คลิปเด่น เทคโนฯ

video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.1 ตอน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองจิกสี ต.แหลมรัง อ....

จากวัฒนธรรมและรูปแบบการทำเกษตรแบบเดิมๆ ของชาวบ้านบ้านหนองจิกสี ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ที่เป็นเกษตรเชิงเดี่ยวสร้างรายได้เพียงปีละครั้ง สาเหตุเนื...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน : ตอน “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองโสน” ต.เขาคีริส อ.พราน...

"จากชุมชนเกษตรเชิงเดี่ยวที่เน้นปริมาณ สู่การทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยพลิกวิกฤติในช่วงฤดูแล้ง รวมกลุ่มหันมาปลูกพืชผักสวนครัวจำหน่าย จนปัจจุบันกลายเป็นพืชหล...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน : ตอน วิสาหกิจชุมชนชมรมปลาเชียงราย อ.พาน จ.เชียงราย

"เปลี่ยนค่านิยมจากการทำสวนผลไม้ หันมาขุดบ่อเลี้ยงปลาจำหน่าย สามารถยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนฯ ที่มีความโดดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้า ภายใต้การบริหารและดำเนิ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.22 ชุมชนต้นแบบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเหล่าดู อ.หนองยวง อ.เ...

"จากหมู่บ้านที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบ พัฒนาจนได้รับการยอมรับว่ามีการบริหารและการจัดการกองทุนที่เข้มแข็ง สามารถยกระดับเป็นชุมชนต้นแบบกลุ่มออมทรัพย์ที่ไม...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.21 “ป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟ เพาะกล้าคนให้เติบโตพร้อมผืนป่า”...

เสียงจากแผ่นดินจะพาไปเรียนรู้การบริหารจัดการป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟ ที่บ้านนาหว้า ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี จากผืนป่าที่ถูกสัมปทานการตัดไม้ สู่...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.20 “วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง” ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี...

จากประสบการณ์การรวมกลุ่มปลูกมะม่วงที่ประสบผลสำเร็จ ยกระดับขยายผลรวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองหนองวัวซอ ที่มีการแบ่งปันองค์ความรู้ และสร้างเครือ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.19 “กาแฟนายูง” ของดีชุมชน สร้างวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน...

https://www.youtube.com/watch?v=9qeP17BfIdw&feature=youtu.be "กาแฟนายูง" ของดีชุมชน สร้างวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ชุมชนตำบลบ้านก้อน อำเภอนายูง ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.18 บึงกาฬหน้าเดิน รวมกลุ่มสหกรณ์แปรรูปหมอนยางพารา

https://www.youtube.com/watch?v=Zw-KEAB4uzY&feature=youtu.be สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.18 บึงกาฬหน้าเดิน รวมกลุ่มสหกรณ์ จัดตั้งชุมนุม รับซื...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.17 สร้างป่าชุมชนไม้พะยูง ป่าไม้พะยูงผืนสุดท้ายของโลก ตอนที่2

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าที่ต้นไม้หนึ่งต้นจะสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ให้ทั้งร่มเงาและความอุดมสมูบรณ์และยังยากยิ่งกว่าในการที่จะดูแลและอนุรั...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน : สร้างป่าชุมชนไม้พะยูง ป่าไม้พะยูงผืนสุดท้ายของโลก ตอนที่1

เวลาได้ยินข่าวเกี่ยวกับไม้พะยูง ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข่าวการลักลอบตัด เหตุเพราะไม้พระยูงเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มราคาในตลาดต่างประเทศสูง จนสถานการณ์ไม้พะยูง...


เรื่องน่าสนใจ