วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก คลิปเด่น เทคโนฯ

คลิปเด่น เทคโนฯ

video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.5 ตอน : “สมุนไพรถั่วดาวอินคา” แปรรูปหลากหลาย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ชุมช...

ถั่วดาวอินคา สมุนไพรที่เคยสร้างความเสียหายให้กับชุมชนบ้านกุดตาเพชร วันนี้ยกระดับเป็นพืชสมุนไพรที่นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า สร้างทั้งเงิน สร้างทั้งงานให้กั...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #6 – EP.3 ตอน : ชุมชนบ้านสถาน 2 หมู่บ้านนี้สุขภาพดีทั้งชุมชน เพราะที่นี้ ผักส...

บ้านสถาน 2 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา หมู่บ้านนี้สุขภาพดีทั้งชุมชน ด้วยความเป็นชุมชนไทลือที่รู้จักพอเพียงอยู่กับธรรมชาติ ทำแค่พออยู่พอกินไม่ดิ้...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.2 ตอน : “ธนาคารชุมชนบ้านม้าร้อง” ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ด้วย...

“บ้านม้าร้อง” ขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ โดยส่งเสริมการออม สร้างวินัยให้กับคนในชุมชนเป็นภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืน บ้านม้าร้อง หมู่ 4 ต.พงศ์ประศาสน์ อ....
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #6 – EP.1 ตอน : “ธนาคารชุมชนโป่งไทร” แหล่งเงินทุนจากคนในชุมชน…เพื่อคนในชุมชนอย...

ต้นเหตุหลักของปัญหา คือ เกษตรกรไม่สามารถกำหนดต้นทุนการผลิตในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ ทำให้ทุกๆปีเกษตรกรต้องดิ้นรนหาแหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมทั้งในระบ...

สถาปนิตย์ แตงอ่อน ฅ.พอเพียง ผู้ยึดตำรา “เกษตรผสมผสาน” ปลูกหลากหลายเน้น “วิถีพอเพียง”...

  สถาปนิตย์ แตงอ่อน  ฅ.พอเพียง จ.นครสวรรค์ หนุ่มผู้หันหลังให้เมืองหลวงกลับบ้านยึดตำราเกษตรผสมผสาน สร้างวิถีชีวิตเรียบง่าย จนสามารถดึงดูดผู้คนให้มาเ...

เรื่องน่าสนใจ