วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561
หน้าแรก คลิปเด่น เทคโนฯ

คลิปเด่น เทคโนฯ

video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP. 24 ตอน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์แปลงใหญ่ นิคมเศรษฐกิจพอเพียงบ...

การปลูกพืชผักให้ประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ องค์ความรู้การทำเกษตร การเลือกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ และอีกหัวใจห...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP. 23 ตอน มะม่วงหิมพานต์บ้านหาดไก่ต้อย ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ...

https://www.youtube.com/watch?v=mY_FdY3meVY&feature=youtu.be นับเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ของคนในชุมชนตำบลหาดล้า อำเภอท่า...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.22 อาชีพพระราชทาน สู่วิถีชีวิตีที่ยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=UEbqZxyg3SY&feature=youtu.be อาชีพพระราชทาน สู่วิถีชีวิตีที่ยั่งยืน เสียงจากแผ่นดินวันนี้จะพาไปรู้จักกับสหกรณ์โคนม ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP. 21 สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด ศูนย์รวบรวมสินค้าเกษตร ที่คอยสน...

https://www.youtube.com/watch?v=0efclSaDFFs&feature=youtu.be สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา นอกจาก...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.20 บ้านคลองมะขาม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด “เกื้อกูลสาธารณะประโย...

ปัญหาเรือประมงพาณิชย์แย่งกันจับสัตว์น้ำ เรือใหญ่เข้ามาทำกินในพื้นที่ของเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเล็ก ที่ส่งผลโดยตรงต่อระบบนิเวศของบ้านคลองมะขาม ต.หาด...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาแปรรูป ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรรณบุร...

นับเป็นเรื่องโชคดีที่ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่อุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารการกิน การเกษตร ปศุสัตว์ ใครอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็หาปลากินได้สะดวก บางพื้นที่ปลาเยอะจน...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.18 “ฟาร์มทะเลผสมผสาน” แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการประมงแก่เกษตรกร...

https://www.youtube.com/watch?v=Ye7hlxDGl14&feature=youtu.be สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.18 "ฟาร์มทะเลผสมผสาน" แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการประมงแ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.17 บ้านปากบางท่าข้าม จ. สุราษฎร์ธานี “ฟื้นฟูดิน ยกระดับการปลูกพืชผ...

"การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนารูปแบบการผลิต ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด แต่เกษตรกรไทยหลายๆ คน กลับไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เนื่องจากไม่คุ...
video

เสียงจากแผ่นดิน season3 EP.16 ขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย นำความรู้สู่ชุมชน

https://www.youtube.com/watch?v=j4r8VGWlnkU&feature=youtu.be สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.16 “ฟาร์มชุมชน ต.หนองแขม” ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ข...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.15 กลุ่มปลูกผักอินทรีย์โพธิ์ศรีสำราญ “ต้นแบบปลูกผักอินทรีย์ปลอดสาร...

การใช้สารเคมีในการทำการเกษตรนอกจากก่อปัญหาให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังส่งผลย้อนกลับสู่ตัวเกษตรกรในรูปแบบสารเคมีตกค้าง ส่งผลต่อสุขภาพเป็นวงกว้าง ชุมชนบ้านโ...


เรื่องน่าสนใจ