วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561
หน้าแรก คลิปเด่น เทคโนฯ

คลิปเด่น เทคโนฯ

video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.9 “ป่าชุมชนดงมัน…คลังอาหารโอทอปคนรักษ์ป่า”

https://www.youtube.com/watch?v=n9v6YXv8JrY&feature=youtu.be   ปัญหาภัยธรรมชาติ เป็นปัญหาใหญ่ที่ชาวบ้านในเขตพื้นที่ป่าชุมชนดงมัน ตำบลค้อเหนือ อำ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.8 “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” รวมกลุ่มผลิต-ยกระดับเป็นสินค้าเกษตร GI ต...

ติดตามเกษตรชาวสวนทุเรียนที่ร่วมมือกันปรับปรุงพื้นที่จากอดีตพื้นที่ที่ขึ้นชื่อว่าแห้งแล้ง โดยใช้ประโยชน์จากของขวัญจากผืนดินที่เป็นดินภูเขาไฟแร่ธาตุสูง...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.7 ผลไม้ที่ขึ้นหน้าฟีดในสังคมออนไลน์ที่บ่อยที่สุดตอนนี้คงหนีไม่พ้น...

แต่กว่าจะมาโด่งดังอย่างทุกวันนี้ "ทุเรียนภูเขาไฟ" ของ จ.ศรีสะเกษ ในอดีตนั้นเป็นเพียงสวนทุเรียนที่ผลผลิตราคาถูก กิโลกรัมละไม่กี่สิบบาทจนชาวสวนแทบจะโค่น...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.6 “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำทุ่งช้าง” เลี้ยงปล่อย...

จากสภาพพื้นที่ของชาวบ้าน ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ที่มีภูเขาล้อมรอบทำให้พื้นที่ทางการเกษตรมีจำนวนจำกัดและเลี้ยงไก่dyoแบบตามมีตามเกิด ไม่มีระบบการจ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.5 “เกษตรหลากหลาย สร้างความสำราญให้ชุมชน”

จากอดีตชุมชนที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่าง อ้อย ของชาวบ้านบึงสำราญ ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ทำให้สร้างได้ได้เพียงปีละ 1-2 ครั้ง เท่านั้น ส่งผ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.4 “ธุรกิจเพาะกล้าบ้านท่าไม้ ยกระดับการผลิต สร้างความสำเร็จที่เปี่ยม...

ความสำเร็จกลุ่มเกษตรกรเพาะกล้าบ้านท่าไม้ จ.นครสวรรค์ ที่ยกระดับการทำนาแบบเดิมๆ สู่การทำนาแบบครบวงจร มีการชักชวนสมาชิกเข้ามาทำงานร่วมกันในรูปแบบกลุ่...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.3 “ชาวสวนทุเรียน เมืองจันท์ รวมพลัง สร้างความเข้มแข็ง เพิ่มมูลค่า เ...

ปัญหาหลักๆ ของเกษตรกรทั่วไป มีทั้งปัญหาด้านราคา ผลผลิตคุณภาพต่ำ ที่สำคัญคือการถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางไม่เว้นแม้แต่ราชาแห่งผลไม้อย่าง "ทุเรียน" ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.2 “รวมใจเป็นหนึ่ง มุ่งมั่นพัฒนา คุณภาพมะม่วงสู่ระดับสากล”...

https://www.youtube.com/watch?v=EXoJ_k02HZ8&feature=youtu.be ปริมาณผลผลิตมะม่วงที่มากขึ้นของชาวสวนมะม่วง ต.หินซ้อน อ.พนมสารคราม จ.ฉะเชิงเทรา แทนที่...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.1 ตอน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองจิกสี ต.แหลมรัง อ....

จากวัฒนธรรมและรูปแบบการทำเกษตรแบบเดิมๆ ของชาวบ้านบ้านหนองจิกสี ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ที่เป็นเกษตรเชิงเดี่ยวสร้างรายได้เพียงปีละครั้ง สาเหตุเนื...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน : ตอน “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองโสน” ต.เขาคีริส อ.พราน...

"จากชุมชนเกษตรเชิงเดี่ยวที่เน้นปริมาณ สู่การทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยพลิกวิกฤติในช่วงฤดูแล้ง รวมกลุ่มหันมาปลูกพืชผักสวนครัวจำหน่าย จนปัจจุบันกลายเป็นพืชหล...


เรื่องน่าสนใจ