วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก มทร.ศรีวิชัย

แท็ก: มทร.ศรีวิชัย

มทร.ศรีวิชัย จัดเสวนา ทิศทางการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมสู่ชุมชนต้นแบบที่ยั่งยืน จังหวัดสงขล...

จากปัญหาขยะล้นไม่มีที่กำจัดทำลาย ปัญหาการเผาทำลายทำให้เกิดมลภาวะที่ไม่ดี ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน เกิดมลพิษต่างๆ นานา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ทางมหาวิทยาลั...

มทร.ศรีวิชัย เข้มจุดคัดกรองและมาตรการป้องกันภายในอาคารเรียนทุกอาคารเรียนของมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันก...

ผศ. กฤษณพงค์ สังขวาสี รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าเยี่ยมและตรวจพื้นที่จุดคัดกรองและมาตรการป...

มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สร้างนวัตกรรมใช้งานได้จริง

ในปัจจุบันแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้นจากเดิม แต่ก็ยังคงต้องดูแลและป้องกันอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ...

มทร.ศรีวิชัย ผลิตหน้ากากอนามัยนาโนสะท้อนน้ำ ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัส

ในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 จะเห็นได้ว่ายังคงมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ วัน และสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องนำมาใช้...

มทร.ศรีวิชัย ผลิตเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ เพื่อลดการสัมผัส

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค “COVID-19” ยังมีรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ผศ.ดร. อาคม ลักษณะสกุล และ อ.ดร. สุพร ฤทธิภักด...

CHALATAT GARBAGE ZERO ครูช่างจิตอาสาพัฒนาหาดชลาทัศน์

ทะเลไทย ได้ขึ้นชื่อติดอันดับโลกในความสวยงามด้านทรัพยากรและภูมิทัศน์ แต่ในขณะเดียวกันประเทศของเราก็ติดอันดับที่ 6 ของประเทศที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากที่สุ...

ครุศาสตร์ ศรีวิชัย จัดพาน้องขึ้นเขาตังกวน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย จัดกิจกรรมพี่พาน้องขึ้นเขาตังกวน ภายใต้โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ...

วิศวะ มทร.ศรีวิชัย พัฒนา “ระบบเพาะเห็ดแครงอัตโนมัติ” สร้างอาชีพ สู่ชุมชนท่าข้าม

การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและความ...

ไข่เยี่ยวม้าทองคำเปลว ผลงาน มทร.ศรีวิชัย ปลอดสารตะกั่ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ไข่เยี่ยวม้าสีทอง เป็นนวัตกรรมใหม่ทางด้านอาหารหมักของไทยที่มีการพัฒนากระบวนการผลิตเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างอาหารหมักดองพื้นบ้านและแนวคิดในการพัฒนาทาง...

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวว่า สายงานทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในช่วงหลายๆ ปีที่ผ่านมา ศาสตร์โลจิสติกส์ยังเป็นที่ต้อง...

เรื่องน่าสนใจ