เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก มทร.สุวรรณภูมิ

แท็ก: มทร.สุวรรณภูมิ

มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาระบบมาตรวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร. สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ...

มทร.สุวรรณภูมิ เจ๋ง พัฒนาเครื่องมือการเกษตรขนาดเล็ก ใช้แก๊สสลับดีเซล ลดต้นทุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ชัยยง ศิริพรมงคลชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม...

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ดันผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิท...

มทร.สุวรรณภูมิ ให้ความรู้การซ่อมบำรุง รถยนต์ไฟฟ้า/รถยนต์ไฮบริด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับ...

มทร.สุวรรณภูมิ สานต่ออนาคต จัดตั้งศูนย์สอบ TCAS สำหรับนักเรียนป่วย COVID-19

รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด

นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอก...

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมศึกษาผลกระทบของสูตรยาไอเวอร์เม็กตินแบบใหม่

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับ คณะวิจัยหน่วยวิจัยโรคเขตร้อน ...

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของช...

มทร.สุวรรณภูมิ รับมอบโล่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เข้ารับโล่จากผู้ว...

พิธีประกาศราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล

รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ (อุน-นะ-หะ-เล-ขะ-กะ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานในพิธีประกาศราชสดุด...

เรื่องน่าสนใจ