วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก มทร.สุวรรณภูมิ

แท็ก: มทร.สุวรรณภูมิ

มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ 3 จังหวัด แก้ปัญหาความยากจนของชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืน

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญ   วรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุริ...

มทร.สุวรรณภูมิ ส่งเสริมเกษตรแปรรูปอ่องมันปูนาชนิดผงพร้อมทาน

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ดำเนินการจัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อผู้ประกอบการใหม...

สร้างเครือข่ายพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ระดับชุมชนและสถาบันอุดมศึกษา

ดร. อนุรักษ์ เมฆพะโยม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งเครือข่ายพิทักษ์สถาบันพระมหากษัต...

ครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เมื่อว...

มทร.สุวรรณภูมิ “เข้ม” ปฏิบัติและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติการป้องกั...

มทร.สุวรรณภูมิ บวงสรวงพระพิรุณ ประจำปี พ.ศ. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูม...

นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ วว. พัฒนามาตรฐาน GAP

นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเเห่งประเทศไทย (วว.) ประชุมหารือแนวทางและขั้นตอนการพัฒนาเชิงล...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 สมัค...

มทร.สุวรรณภูมิ เปิด ป.โท ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

การพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีเกษตรเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้สามารถผลิต ผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกตลอดจนการแปรรูปได้อย่างมี...

มทร.สุวรรณภูมิ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

หน่วยคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี เรื่อง “ก...

เรื่องน่าสนใจ