เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2566
หน้าแรก แท็ก มทร.สุวรรณภูมิ

แท็ก: มทร.สุวรรณภูมิ

มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาบุคลิกภาพสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนวัดพระงาม

อาจารย์ปริณุต ไชยนิชย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ...

มทร.สุวรรณภูมิ ลดค่าเทอม 50%

รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค...

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมลงนามถวายพระพร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิฉ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพ...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีน้อม...

มทร.สุวรรณภูมิ เปิดโครงการ “หนูขอบาทเดียว หนูจะเอาไปช่วยสิ่งแวดล้อม”

รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการ "หนูขอบาทเดียว หนูจะเอาไปช่ว...

เปิดการแข่งขัน ปิดการแข่งขัน Cobot Contest Thailand 2022

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดการแข่งขัน Cobot Contest Thailand 2022...

มทร.สุวรรณภูมิ ส่งเสริมการใช้ Collaborative robot สู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า การจั...

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 10

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ นำผลผลิต    ผลงานวิจัย ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด...

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข “Happy University”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับพร้อมเป็นประธานเปิดการ...

มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ ไผ่สิงห์ทอง ยกระดับการผลิตบัณฑิตสู่การเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายกิตติพงศ์ พวงศิริ ก...

เรื่องน่าสนใจ