เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก มทร.สุวรรณภูมิ

แท็ก: มทร.สุวรรณภูมิ

มทร.สุวรรณภูมิ เปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก U2T for BCG

ดร. ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก...

มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พัฒนานวัตกรรมเกษตร-สู่เกษตรสมั...

รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) บันทึกควา...

มทร.สุวรรณภูมิ เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนาย...

มทร.สุวรรณภูมิ จัดพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคล

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานในพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและ...

มทร.สุวรรณภูมิ ผ่านเข้ารอบ 15 ทีม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุณี  ศรีสงคราม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์นนทบุรี นำนักศึกษา นายนราธิป จันทร์หอม และ นายพรชัย  ชูแก้ว นักศึกษาสา...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรม “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ประจำปี พ.ศ. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ (อุน-นะ-หะ-เล-ขะ-กะ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิง...

เห็ดตับเต่า ที่บ้านสามเรือน กับสภาวะฝนแล้ง

ผมเคยไปบ้านสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เมื่อปลายปี 2561 ตอนที่มีกิจกรรมร่วมระหว่างกลุ่มชาวบ้านและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ...

เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 6

อาจารย์พงฐฉัตร เนียมทรง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดเทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุ...

มทร.สุวรรณภูมิ จับมือสถานประกอบการพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) และ นางสาววราพร ละมูลตรี ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยาก...

มทร.สุวรรณภูมิ ผลักดันและจัดทำหลักสูตร Premium Course

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการ “แพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยา...

เรื่องน่าสนใจ