วันพฤหัสที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ยางพารา

แท็ก: ยางพารา

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แจ้งข่าวดี หลังประเทศมาเลเซียตกลงเปิดด่านส่งออกปาดังเบซาร์ให้ประเทศไทย เพ...

นายขจรจักษณ์ นวลพรมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่ กยท. ได้เร่งประสานงานร...

บอสใหญ่ กยท. ชู นโยบายขับเคลื่อนยาง พุ่งเป้า ยกระดับศักยภาพเกษตรกร ดันสินค้ายางสู่ตลาดใหม่

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ประธานบอร์ด กยท. ชู นโยบายด้านการบริการจัดการยางพารา เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคา มุ่งกำหนดเป้าหมายยกระดับศักยภาพการผลิต แ...

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชูผลงานวิจัยข้าวไร่สามเดื...

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมนำผลงานวิจัย 6 โครงการ ร่วมนำเสนอในงานสัมมนาด้านการสร้างแบรนด์ระดับโลก ...

สถาบันเกษตรกรทั่วไทยแห่ขอตั้งโรงงานน้ำยางข้นทำแก้มลิงสต๊อก

สถาบันเกษตรกรทั่วไทย แห่ขอตั้งโรงงานน้ำยางข้น รองรับสต๊อกเวลายางราคาต่ำ “จีน” ยังออร์เดอร์ยางตามปกติ ระบุ “ยางใบร่วง” ระบาดหนัก พันธุ์ “251” นายไพร...

กยท. ย้ำ เดินหน้าโครงการตามนโยบายรัฐ มุ่งประโยชน์แก่ชาวสวนยางไทย

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ยืนยัน มุ่งดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชาวสวนยางเป็นสำคัญ นายขจรจักษณ์ นวล...

ประธานบอร์ด พลิกโฉม กยท. บริหารงานยางพารายุคใหม่ ดันไทยศูนย์กลางองค์ความรู้-เทคโนโลยีด้านยางพาราโลก

ประธานบอร์ด กยท. “ประพันธ์” เปิดเวทีเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสวนยาง พลิกโฉม กยท. ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล บริหารงานยางยุคใหม่ ปรับบทเป็นพี่เลี้ยงสร้างความเข้ม...

กยท. แจงช่วยเหลือชาวสวนยางเป็นธรรม ยึดความถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ชี้แจงการดำเนินมาตรการ-โครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเป็นธรรม เน้นยึดความถูกต้องปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไขอย่าง...

เกษตรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ กยท.กระบี่ สร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในการเฝ้าระวังโรคใบร่วงยางพารา พร้อมทด...

เมื่อเร็วๆ นี้ นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายสุทีป สุธาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ นายวีระเทพ จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการการ...

เกษตรจังหวัดกระบี่ เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคใบร่วงยางพารา หากพบการแพร่ระบาดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สำนัก...

เมื่อเร็วๆ นี้ นายประคอง อุสาห์มัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายสุเทพ หนูรุ่น เกษตรอำเภอเมืองกระบ...

โรคใบร่วงในยางพารา กระทบพื้นที่กว่า 360,000 ไร่ เกษตรกรนราธิวาส-ตรัง สูญรายได้กว่า 253 ล้านบาท

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคใบร่วงในยางพารา ในเขตพื้นท...

เรื่องน่าสนใจ