เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก วว.

แท็ก: วว.

ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ กับ วว. ง่ายๆ เพียง 6 ขั้นตอน ผ่าน “ระบบ Jump”

วว. เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มั่นคง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบัน...

วว. ต้อนรับคณะครู/นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ผลิตแอลกอฮอล์ไร้น้ำฯ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำโดย นายวิษณุ ปั้นพันธุ์ นักวิจัยอาวุโส...

วช. หนุน วว. และ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ส่งเสริมการผลิต “ดอกไม้กินได้” พร้อมผลักดันการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้...

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่ สถาบันวิจัยวิทยาศา...

วว. โชว์นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตและคุณภาพลิ้นจี่พันธุ์ค่อมนอกฤดูกาล พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสมุทรสงคราม...

วว. โชว์นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตและคุณภาพลิ้นจี่พันธุ์ค่อมนอกฤดูกาล พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมมอบนวัตกรรม ชุดรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลิ้นจี่แบบ...

วว. วิจัยพัฒนาเครื่องคัดขนาดเมล็ดหมาก เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ประหยัดพลังงาน

“หมาก” เป็นไม้ยืนต้น จัดอยู่ในวงศ์ของปาล์ม มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวีปเอเชีย โดยเฉพาะแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิยมปลูกมากที่มาเลเซีย...

วว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขยายสารชีวภัณฑ์ด้วยถังขยายชีวภัณฑ์ระดับชุมชน” ให้กับเกษตรกรอุดรธานี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแห่งประเทศไทย (วว.) นำโดย นายเรวัตร จินดาเจี่ย นักวิจัย สถานีว...

มทร.ศรีวิชัย จับมือ วว. ทำงานวิจัยและพัฒนาทุกขั้นตอน

ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ผศ.ดร. ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ...

วว. สรุปการดำเนินงานโครงการมาลัยวิทยสถาน อว. เชื่อมโยงผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดเลย-ลำปาง ...

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร...

วว. จับมือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว พัฒนาระบบขนส่งทางราง

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ...

วว. หารือศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน นำ วทน. ไปประยุกต์ใช้ด้านเกษตรกรรม

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรร...

เรื่องน่าสนใจ