วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก หอมแดง

แท็ก: หอมแดง

สศก. คาด ปี 63 ผลผลิตหอมแดง จังหวัดศรีสะเกษ รวมกว่า 45,000 ตัน เพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อน

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์หอมแดง ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ...

“หอมแดงยางชุมน้อย” คุณภาพอันดับโลก ฮิตขึ้นขายห้างดัง-ส่งนอกขาย 3 ประเทศ

หอมแดง ของอำเภอยางชุมน้อยได้รับการยกย่องว่า มีคุณภาพดีเป็น อันดับ 1 ของโลก เนื่องจากมีคุณลักษณะพิเศษ ที่พูดกันติดปากว่า ผิวมัน หัวแห้ง สีแดงสด คอเล็กเ...

มทร.สุวรรณภูมิ วิจัยสารสกัดจากหอมแดง ลดอาการบวม ผื่นแดง อักเสบ จากพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ วิจัยยาหม่องจากสารสกัดหอมแดง สามารถบรรเทาอาการอักเสบ ลดอาการบวม และลดการเกิดผื่นแดงจากพิษแมลงสัตว์กัดต่อ...

หอมแดงช่วงเก็บเกี่ยวให้ระวังหนอนกระทู้หอม

กลางวันมีแดดแรง กลางคืนจะมีอากาศเย็นในช่วงนี้ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงให้เฝ้าระวังหนอนกระทู้หอม ที่สามารถพบได้ในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตหอม...

ระวังโรคหอมเลื้อยในหอมแดงและหอมหัวใหญ่

ระยะนี้อุณหภูมิลดต่ำลง มีหมอกในตอนเช้า และมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่ง กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงและหอมหัวใหญ่ให้เฝ้าระวังโรคหอมเลื้อย ที่สามา...

เฝ้าระวังโรคใบจุดสีม่วง ในหอมและกระเทียม

ในช่วงนี้มีอากาศเย็น และมีหมอกในตอนเช้า กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ หอมแดง หอมแบ่ง และกระเทียม ให้เฝ้าระวังโรคใบจุดสีม่วง ที่สามารถพบไ...

เจาะแหล่งผลิตหอมแดงใหญ่อีสาน จ.ศรีสะเกษ เตือนเกษตรกรดูแลคุณภาพช่วงผลผลิตออกปลายปี

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแหล่งพื้นที่ปลูกหอมแดงใ...

ลัดเลาะเลี้ยว เที่ยวศรีสะเกษ ชม-ชิม-ช็อป ชาหอมแดง แหล่งปลูกอินทรีย์

ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อป นวัตวิถี นับเป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่ช่วยสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก ช่วยพั...

ปลูก “ หอมแดง ” เสริมรายได้หลังฤดูทำนา

อ่างเก็บน้ำคลองลำกง จังหวัดเพชรบูรณ์  ถือเป็นแผ่นดินทองของการเพาะปลูกพืชและประมง ดินดี น้ำดี อากาศก็ดีอีกต่างหาก  เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชและทำนาได้ตล...

ชาสมุนไพร “หอมแดง” ของดี ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มุ่งมั่นสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนอง การแก้ปัญหาและพัฒนาตามโจทย์สำคัญระดับจังหวัดในมิติเศรษฐกิจและอาชีพ...

เรื่องน่าสนใจ