วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก เกษตรทฤษฎีใหม่

แท็ก: เกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรกรร้อยเอ็ดพลิกชีวิต ใช้บัญชีเป็น “วัคซีน” แก้ความจน ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ คว้ารางวัลเกษตรกรดีเด...

คุณโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือก “เกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์มระดับประเ...

เกษตรกรจังหวัดตราดปลื้ม เพราะน้ำดี ช่วยทุเรียนสวย ทรงงาม หอมหวาน ตอบโจทย์ตลาด

“เนื่องจากในปัจจุบัน เกษตรกรของจังหวัดตราดจำนวนไม่น้อยได้หันมาปลูกทุเรียน แทนการปลูกยางพารา เนื่องจากขายได้ราคาดี มีตลาดต่างประเทศรองรับ ที่สำคัญมีแหล...

ประคอง บุญสะอาด คนขยันแห่งเมืองน้ำดำ ปลูกพืชในพื้นที่น้อย รายได้ดี

วันนี้ แวะเยี่ยมไร่นาสวนผสม 1 ไร่ รายได้ทุกวัน ปีละกว่าแสนบาท ของ ลุงประคอง บุญสะอาด อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 5 บ้านนาน้อย ตำบลม่วงนา อำเภอดอน...

คนสารคาม พลิกไร่มันสำปะหลัง ทำเกษตรผสมผสานแบบลดต้นทุน รายได้มั่นคง

ทางเดินชีวิต…สู่แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณจันทร์ นาชัยดุลย์ 117 หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ (086) 237...

“ส้มโอหอมควนลัง” ไม้ผลทางเลือก สำหรับผู้สนใจทำเกษตรหลังเกษียณ

กศน. อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในตำ...

เปลี่ยนวิถีชีวิตจากเกษตรทุนนิยม สู่ความพอเพียง ด้วยเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ที่แม่ออน เชียงใหม่

ความสำเร็จในเส้นทางชีวิตเกษตรกรที่เลือกวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของ ครูอินสอน สุริยงค์ เริ่มต้นจากความล้มเหลวในการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและไม้ผลเมื่อหลายสิบปีที่...

เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ กับ “วินิจ สุภาจันทร์” ปราชญ์ชาวนา อำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ มีพื้นที่ทำการเกษตร 937,692 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวพื้นเมืองเป็นหลัก แต่จุดอ่อนของจังหวัดอำนาจเจริญก็คือ มีพื...

เกษตรกรทุ่งกุลาฯ ใช้พื้นที่หลังบ้าน “ทำเกษตรครบวงจร” ประสบผลสำเร็จ สร้างรายได้ต่อเนื่อง

ทุ่งกุลาร้องไห้ มีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาล 2.1 ล้านไร่ ใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ทุ่...

ชาวเสนางคนิคม อำนาจเจริญ จำหน่ายผลผลิตจากสวนผสม มีรายได้ตลอดเวลา

การทำเกษตรกรรมในยุคดิจิตอลถูกกำหนดโดยตลาดผู้บริโภคเป็นหลัก จึงมีผลต่อแนวทางหรือวิธีปฏิบัติของเกษตรกรจากเดิมที่เคยปลูกพืชเชิงเดี่ยวต้องปรับเปลี่ยนมาเป็...

กศน. ปัตตานี ขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคลากร นักศึกษา กศน. และประชาชน

กศน. จังหวัดปัตตานี มีฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่ 9 สืบสานพระราชปณิธานเพื่อนำศาสตร์พระราชาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับการส...

เรื่องน่าสนใจ